Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Referensaffärer

Klarna

Bakgrund

  • Klarnas framgångar sedan starten 2005 gjorde dem till en intressant hyresgäst när de växte ur sina lokaler i Bilpalatset, St Eriksgatan 117. Som första hyresgäst tecknade de kontrakt på Sveavägen 44. 

  •  Klarna är en dynamisk organisation med höga krav på flexibilitet och valde därför en aktivitetsbaserad lösning.

Genomförande

  • JLL fungerade som strategisk rådgivare för kontakter med fastighetsägare och byggentreprenad, övergripande planering av projektet samt operativ logistik i samband med inleveranser och flytt.

  • Planering och upphandling av miljön i den fysiska flytten pågick under ett års tid i nära samverkan med Klarna.

  • Under 2-4 veckor  ”Klarnafierades” de färdigbyggda lokalerna. Tekniska installationer, ytskikt, specialsnickerier och lös inredning ställdes iordning för 900 medarbetare.

Resultat

  • Projektet har präglats av en hög kostnadsmedvetenhet och kontorsytornas flexibla utformning medger omflyttningar under verksamhetens gång istället för kostsamma ombyggnationer. 

  •  Resulatet blev en lyckad flytt, där verksamheten utan driftstörningar kunde fortsätta i nya lokaler.

  • Det lyckade samarbetet har givit JLL ytterligare uppdrag med att utveckla de nya lokalerna.