Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Referensaffärer

Semper

Bakgrund

  • Sempers lokaler var för stora och kändes oinspirerande.

  • Semper ville förbättra effektiviteten och hade en strategi och en vision kring att skapa en modern och attraktiv arbetsmiljö.

Genomförande

  •  JLL (fd Nextport) genomförde en fullständig lokalsökning där det framkom ett brett utbud av olika lägen i Stockholm.

  • Tillsammans med Semper tog man fram en detaljerad kravspecifikation för hyresavtalet som krävde anpassning till svensk marknadspraxis.

  • JLL tillhandahöll ett ”business case” som underlag för att motivera det strategiska beslutet för Semper att flytta till mindre och mer flexibla lokaler.

Resultat

  • Ett aktivitetsbaserad koncept togs fram för att uppnå en optimal arbetsmiljö.

  • En ökad effektivitet resulterade i en minskad totalkostnad för lokalen. Detta utan att påverka företagets resultat under själva flytten.

  • JLL uppnådde konkurrenskraftiga hyresvillkor i komplexa förhandlingar med flera olika parter.