Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Referensaffärer

Swedbank

Bakgrund

  • Under slutet av 2009 stod Swedbank inför ett beslut om strategisk lokalisering inför framtiden. Lokalerna belägna på Brunkebergstorg 8, Stockholm befanns inte stödja verksamhetens behov. De var trånga och med undermåligt klimat.

  • Omfattande ombyggnationer krävdes för att möta verksamhetens behov.

  • Swedbank övervägde av praktiska och ekonomiska skäl en flytt till nya lokaler. Som ett led i denna process startades arbetet med att kartlägga organisationen och dess lokalbehov samt undersöka marknadsutbudet av alternativa lokaler. I samband med detta anlitades JLL (fd Nextport) för strategisk rådgivning och projektledning.

Genomförande

  • Uppdraget har varit att bistå Swedbank i kommande omlokaliseringsprojekt. 

  •  JLL har bistått med strategisk projekt- och processledning genom hela projektet från förstudie via lokalsökning, lokalutformning och upphandling till slutlig dokumentation och uppföljning.

Resultat

  •  Målet med flytten var att skapa en inspirerande och energigivande miljö med fokus som stödjer bankens arbetssätt och dess grundläggande värdegrund – öppenhet, enkelhet och omtänksamhet och med högt ställda mål för kvalitet- och miljö.

  • Lösningen i Swedbanks fall blev en aktivitetsbaserad arbetsplats där medarbetarna fritt kan söka upp en plats som passar bäst för det arbete man för stunden utför, och som skapar förutsättningar för möten och kunskapsöverföring.