Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Referensaffärer

Arbetsplatsen som showroom

Utmaningen
JLL ville hitta lokaler som passade för sitt koncept WorkSmart.

Målet med nya arbetsmiljön
• att återspegla våra kärnvärden – engagemang – innovation – professionalism.
• skapa ett naturligt flöde mellan olika arbetsplatser och en palett av valmöjligheter för olika aktiviteter och arbetsuppgifter.
• Mer transparanta mot kunder – skapa en interaktion mellan hur vi arbetar och våra kunder/besökare.
• fler möjligheter till samverkan, samarbete och spontana möten.
• attrahera både befintliga medarbetare, kunder och kommande medarbetare.

Lösningen
En arbetsmiljö som främjar produktiviteten och kreativiteten med mer plats för spontana möten och ett naturligt flöde genom kontoret.
En modern arbetsplats med flera olika miljöer tillgängliga för olika aktiviteter och arbetsuppgifter – skapat med olika zoner och färger.

En välkomnande reception för att redan vid första mötet ge en positiv känsla för såväl kunder som medarbetare. Flexibilitet och anpassningsbarhet där vi kan växa och förändra arbetsmiljön allteftersom företaget förändras. En arbetsmiljö där vi vågat tänka i nya banor – ett kontor för framtiden. Kunderna kan idag se hur vi arbetar och det ger mer öppenhet och ett trevligare bemötande.

Resultatet
JLLs nya huvudkontor har blivit en ”role model” för hela världen. Arbetsmiljön är ett tydligt exempel på vad det innebär att i verkligheten tillämpa de nya trenderna inom arbetsplats-strategier. Intresset blir allt större, både internt i koncernen och bland kunder. Bara vid JLL’s huvudkontor i Singapore och Sydney finns liknande exempel, även om många hävdar att man kommit längst i Stockholm.

Produktiviteten kommer att öka på det svenska huvudkontoret, till stor del tack vare ökat samarbete och verksamhetsanpassade lokaler. Precis det som var målet. Att ytan utnyttjas mer effektivt och att hyreskostnaderna minskat är givetvis välkomna bieffekter.

I och med flytten till ett nytt huvudkontor skapade vi inte bara den optimala arbetsmiljön, utan även ett levande showroom för den hetaste trenden inom kontorsfastigheter över hela världen.