Skip Ribbon Commands
Skip to main content

AGL

I december 2015 gick JLL och AGL samman och bildade JLL/AGL  Debt & Financial Advisory inom affärsområdet JLL Capital Markets

AGL har under många år varit en marknadsledande oberoende finansiell rådgivare specialiserad på finansiering, skuldhantering, derivatinstrument, och strategisk riskhantering. Vi använder egenutvecklade analysmodeller för att ge strategiska och operativa råd avseende kapitalstruktur, finansieringsstruktur, säkringsstrategier och finansiella instrument. Som projektledare alternativt arrangör sköter vi upphandlingen av finansieringar såsom banklån, mezzanine-lån och obligationer samt derivatinstrument.

I vår nya miljö kommer vi att ha ett ökat fokus på fastighetsbranschen, men vi kommer att fortsätta att vårda alla våra kundrelationer och fortsätta att erbjuda tjänster mot alla kundkategorier. Vi ingår nu i en internationell koncern med tillgång till kompetenser och erfarenheter inom mängder av områden och marknader som kommer alla kunder till nytta.

Tillsammans kommer vi att vidareutveckla verksamheten för att möta kundernas behov av rådgivning där vi kan ta ett helhetsgrepp på hur balansräkningen ska struktureras. Vi kommer att utveckla nya tjänster och produkter inom både analys och transaktioner.

Ni är varmt välkomna att besöka oss på Birger Jarlsgatan 25 i centrala Stockholm.

Tack!

En av våra experter kommer ta kontakt med dig inom kort.