Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Våra fastighetstjänster

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa värde till våra kunder i en komplex värld som ständigt förändras.

 • Debt & Financial Advisory

  Kvalificerad rådgivning vid kapitalanskaffning. Vi bistår i såväl anskaffning av eget kapital som vid traditionell bankfinansiering,mezzaninelån och marknadsupplåning.

 • Capital Markets

  Lyckade fastighetsaffärer bygger på förmågan att fatta rätt beslut – om allt från fastighetsportföljen till exakt tidpunkt för en exit.

 • Leasing

  Vår ambition är alltid att minimera vakanserna – lokaler ska aldrig behöva stå outhyrda.

 • Valuation

  Fastighetsvärdering handlar om att fånga en fastighets rätta marknadsvärde i en föränderlig värld – över konjunkturcykler och rörelser på marknaden.

 • Research

  Låt oss hjälpa er att bedöma och förstå vad som händer på fastighetsmarknaden så att ni kan göra bättre affärer.

 • Corporate Solutions

  Vi ser alltid på kommersiella lokaler utifrån ett strategiskt perspektiv och representerar endast hyresgäster eller brukare av egenägda fastigheter.