Skip Ribbon Commands
Skip to main content

JLL & AGL

JLL växer och förvärvar finansrådgivaren AGL

Vi blir därmed en av Sveriges främsta rådgivare inom fastighetsfinansiering.
– AGLs mångåriga erfarenhet av strategisk rådgivning inom finansiering, finansiell riskhantering samt treasury outsourcing inom fastighetssektorn gör att vi nu på ett bättre sätt kan tillmötesgå våra kunders växande behov av värdeskapande expertis, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige. Läs pressmeddelandet här.

AGL är en rådgivare specialiserad inom finansiering och finansiell riskhantering. AGL erbjuder tjänster inom skuldförvaltning och riskhantering likväl som operativt genomförande av specifika strategier och transaktioner. Bolagets kunder finns bland större industribolag, fastighetsbolag och offentlig sektor. AGL är bland annat rådgivare till ungefär en fjärdedel av Sveriges största fastighetsbolag. Kundernas samlade lånevolym överstiger 200 miljarder kronor och AGL är rådgivare i låne- och derivattransaktioner om ca 30 miljarder årligen. AGLs mål är att som oberoende rådgivare säkerställa att bästa möjliga villkor uppnås vid varje transaktion. AGL är en av få rådgivare som har tillstånd från Finansinspektionen att ge råd om finansiella instrument och strategier.