Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vår företagskultur

​ 

Vår företagskultur

Vår kultur genomsyras av följande ledord: Vi sätter kunden främst: Vår framgång som företag mäts i det värde vi skapar för våra kunder.

Vi stödjer medarbetarna:
Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Vårt resultat och vår framgång är beroende av våra medarbetares kompetens och prestation.

Vi strävar efter gott ledarskap: Vi strävar efter att bli bäst på det vi gör och på varje marknad vi finns på, vilket förutsätter ett gott och coachande ledarskap.

Vår vision: Att skapa mervärde för våra kunder och anställda samt vara den främsta experten och strategiska rådgivaren (nr 1) på den svenska fastighetsmarknaden.

Vår mission: Att erbjuda unika strategiska och integrerade tjänster och lösningar till fastighetsägare, hyresgäster samt investerare – med Innovation, Engagemang och Professionalism.

JLLs mål är att skapa en organisation med motiverade, engagerade, affärsmässiga och förändringsvilliga medarbetare – med kompetens, befogenhet och vilja att ta ansvar, vilket är avgörande för JLLs fortsatta framgång.

JLL arbetar ständigt med likabehandling, mångfaldsfrågor och socialt ansvartagande. Läs mer om detta under Etik & moral.