Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Betydande hyresnedgångar och färre uthyrningar för kontor i Europa

Enligt Jones Lang LaSalles rapport European Office Clock för det första kvartalet.


Hyresnivåerna för kontorslokaler i Europa minskade med 8,0% under kvartalet – ett sådant fall har tidigare inte noterats i indexet European Office Clock . Hyresnivåerna har sjunkit på de flesta marknader, med störst nedgång i Moskva och London (-28,6% respektive -21,1%). Även Madrid (-12,5%) och Warszawa (-10,7%) visade tvåsiffriga nedgångar i första kvartalet. Storstäderna i Tyskland hade hyresjusteringar på mellan -2% och -5%, vilket var den första noterade nedgången på denna marknad under den här cykeln.

Eftersom hyresgästerna i större utsträckning efterfrågar mindre kontorslokaler och använder befintligt utrymme mer effektivt har uthyrningsvolymerna minskat under hela 2008 med ytterligare nedgångar under årets första tre månader. Totalt uppgick de europeiska uthyrningsvolymerna till 1,9 miljoner kvadratmeter, en nedgång med 37% i kvartalet (-40% jämfört med motsvarande period 2008). Det motsvarar en nedgång med 31% jämfört med den genomsnittliga volymen de senaste fem åren. Central- och Östeuropa (CEE) har särskilt påverkats av de försämrade ekonomiska förutsättningarna och framtidsutsikterna, och uthyrningsvolymerna har minskat med -41% i kvartalet. I Västeuropa har betydande nedgångar noterats i Utrecht (-82%) och Dublin (-71%). Även på större marknader som London (-65%), Madrid (-56%) och Paris (-23%) har uthyrningsaktiviteten minskat under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2008.
 
Den svaga efterfrågan och färdigställande av nya kontorslokaler på mer än 2 miljoner kvadratmeter under årets första kvartal medförde att den totala vakansgraden i Europa ökade från 7,7% i sista kvartalet 2008 till 8,5% i första kvartalet 2009. Den höga utbudsnivån av färdigställda kontorslokaler i Moskva ökade den aggregerade vakansgraden i Central- och Östeuropa till 13,6% under årets första tre månader jämfört med 4,9% för ett år sedan. Vakansgraden i Europa varierar nu mellan 2,4% i Luxemburg och 18,5% i Dublin.

- Många kontorsprojekt har ställts in eller skjutits på framtiden de senaste månaderna, men den dramatiska nedgången i efterfrågan påverkar hyresnivåerna. Indikatorer visar att förutsättningarna för en bred konjunkturnedgång är här, något som kommer att påverka regionens kontorsmarknader, säger Chris Staveley, chef för Jones Lang LaSalles Cross Border team.
 
Kontorsmarknaden i Sverige skiljer sig inte mycket från kontorsmarknaden i övriga Europa. Uthyrningsvolymerna har minskat drastiskt jämfört med första kvartalet 2008. I Stockholm har volymen sjunkit med drygt 20%, i Göteborg med 54% och i Malmö med 30%. Den globala finansoron innebär att företagen avvaktar med att teckna nya hyresavtal eftersom det är svårt att avgöra hur krisen kommer att påverka den egna verksamheten och hur lokalbehovet ser ut framöver.
 
Kontorshyresnivåerna har också påverkats negativt med en nedgång på cirka 7% i Stockholm CBD under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008. I Göteborg och Malmö syns ännu ingen hyresnedgång. Dessa marknader brukar följa Stockholms utveckling med en viss tidsförskjutning, och sannolikt ser vi en press på hyresnivåerna även i Göteborg och Malmö före utgången av 2009.
 
Klicka här för att ta del av Jones Lang LaSalles Q1 European Office Clock.