Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Tydlig stabilisering på de nordiska fastighetsmarknaderna


Hyror som ökar i Oslo, en vakanskurva som planar ut i Helsingfors, ökad transaktionsvolym i Köpenhamn, hög nyuthyrningsaktivitet i Stockholm, en stabilisering av hyror och vakanser i Göteborg respektive Malmö samt en fortsatt stor efterfrågan av attraktiva fastigheter från investerarna. Positiva tongångar rapporteras i Jones Lang LaSalles Nordic City Report hösten 2010. Hyror som ökar i Oslo, en vakanskurva som planar ut i Helsingfors, ökad transaktionsvolym i Köpenhamn, hög nyuthyrningsaktivitet i Stockholm, en stabilisering av hyror och vakanser i Göteborg respektive Malmö samt en fortsatt stor efterfrågan av attraktiva fastigheter från investerarna. Positiva tongångar rapporteras i Jones Lang LaSalles Nordic City Report hösten 2010.

I takt med allt mer positiva rapporter kring konjunkturläget i Norden ses nu också en stabilisering på fastighetsmarknaden i de nordiska huvudstäderna. Under det första halvåret 2010 låg hyresnivåerna stilla för de bästa kontoren i det bästa läget i samtliga storstäder med undantag för Oslo där hyrorna ökade med 6 procent. Det är de bästa produkterna som det råder störst efterfrågan på. Lokalerna skall vara välbelägna, nära allmänna kommunikationer och helst ligga i nyproducerade, alternativt helt ombyggda hus. I det äldre beståndet och i kontorsfastigheter med mer perifiert läge råder fortsatt press på hyresnivåerna. Samtidigt som efterfrågan ökar på nyproducerade kontor så minskar volymen av färdigställda kontor. Det är mycket små kontorsvolymer som färdigställs, framför allt 2011 vilket beror på konjunkturläget 2009 som inte skapade några bra förutsättningar för att sätta igång byggnation av kommersiella lokaler.

– Det begränsade tillskottet på nyproducerade kontor i storstadsområdena tillsammans med en allt starkare ekonomi och ökad tillväxt leder till en hyresuppgång som vi redan nu ser tecken på säger Åsa Linder, chef Analys och Värdering på Jones Lang LaSalle.

Även intresset för så kallade gröna byggnader ökar och i den omlokaliseringsstudie som Jones Lang LaSalle låtit utföra i Stockholm så är hela 34 procent av de tillfrågade hyresgästerna villiga att betala en högre hyra för lokaler i gröna hus.

Vakansgraderna har minskat det senaste halvåret i de mest centrala delarna av Helsingfors och Oslo. I Helsingfors CBD (Central Business District) sjönk vakanserna från 6,4 procent till 5,9 procent och i Oslo från 6,0 procent till 5,5 procent. I Köpenhamn och Stockholm ser vi en vakansökning sedan årsskiftet 2009/2010 men det är inga dramatiska ökningar som noteras. I Stockholm CBD ökade vakanserna från 6,5 procent till 7,9 procent medan ökningen i Köpenhamn CBD uppgick till endast 0,2 procentenheter för att vid halvårsskiftet ligga på 8,8 procent. Även i Göteborg CBD har vakanserna ökat, från 6,5 procent till 6,8 procent. I Malmö CBD har vakanserna sjunkit från 5,7 procent vid årsskiftet till 5,4 procent vid halvårsskiftet.

Antalet transaktioner liksom storleken på transaktionerna har också ökat under det första halvåret. Detta gäller samtliga storstadsområden inom Norden. Det internationella intresset är stort för de nordiska marknaderna tack vare sunda statsfinanser och hög grad av transparens. Tack vare ökad efterfrågan och begränsad tillgång på attraktiva fastigheter har direktavkastningskraven sjunkit under det första halvåret. Dock råder osäkerhet kring vad som kan hända kommande halvår om inte de så kallade PIIGS-länderna klarar av planerade sparprogram. Vissa internationella investerare har redan nu infört mer restriktiva krav vid utvärdering av potentiella investeringar. – Förutsättningarna kan komma att ändras men i dagsläget ser vi fortsatt hög aktivitet och intresse från såväl svenska som internationella aktörer, säger Daniel Gorosch, chef Fastighetstransaktioner på Jones Lang LaSalle.

Hämta rapporten Nordic City Report här.