Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick kvartal 3, 2010 - Något avkyld transaktionsmarknad under sommaren


Den totala transaktionsvolymen under det tredje kvartalet 2010 uppgick till 20,6 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en fördubbling (+104 procent) jämfört med samma period 2009, men samtidigt en minskning med 26 procent jämfört med det andra kvartalet 2010, då den totala transaktionsvolymen uppgick till knappt 28 miljarder kronor. Den totala transaktionsvolymen under det tredje kvartalet 2010 uppgick till 20,6 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en fördubbling (+104 procent) jämfört med samma period 2009, men samtidigt en minskning med 26 procent jämfört med det andra kvartalet 2010, då den totala transaktionsvolymen uppgick till knappt 28 miljarder kronor.
Trots att volymerna minskar något jämfört med det andra kvartalet 2010, gör Jones Lang LaSalle bedömningen att skillnaden till stor del beror på säsongsvariationer, och att den underliggande aktiviteten på marknaden alltså inte har minskat nämnvärt i förhållande till föregående kvartal. Årets tredje kvartal omfattar två sommarmånader då aktiviteten på fastighetsmarknaden brukar avta något, men tilläggas bör även att det andra kvartalet i år uppvisade några av de starkaste kvartalssiffror vi någonsin uppmätt för ett enskilt kvartal. Nedgången sker därför från en relativt hög nivå.

Transaktionsvolymen för årets tre första kvartal uppgår till 67 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 159 procent jämfört med samma period 2009.

En tydlig trend som vi sett de senaste två åren är att transaktionsvolymen i de tre storstadsområdena stadigt minskar. Under årets tre första kvartal utgjorde de tre storstadsområdenas andel av den totala transaktionsvolymen 40 procent, att jämföra med 60 procent under samma period förra året. Tidigare har Stockholm ensamt stått för cirka hälften av den totala transaktionsvolymen i landet och står nu ensamt för cirka 30 procent. Stora portföljaffärer med omfattande fastighetsbestånd ”ute i landet”, samt det förhållandevis begränsade utbudet av attraktiva investeringsobjekt i Stockholm tror vi är de två huvudsakliga förklaringarna till rådande utveckling.

Kvartalets största affär var Fjärde AP-fondens bytesaffär med Uppsalahem där ett bestånd omfattande 200 000 kvadratmeter studentbostäder och äldreboenden med ett värde uppgående till cirka 5 miljarder kronor bytte ägare. Detta var en uppföljning på årets största affär då Fjärde Ap-fonden förvärvade hela Dombronbeståndet innehållande huvudsakligen bostäder av Vasakronan för cirka 5,4 miljarder kronor. I Stockholm sålde tyska Deka fastigheten Grävlingen 12, mer känd som CityCronan, till AMF Fastigheter för cirka 2,8 miljarder kronor. Fastigheten är belägen på Regeringsgatan, mitt i CBD och den uthyrbara arean uppgår till cirka 42 000 kvadratmeter. Diligentia sålde projektfastigheten Fyrfotan 1 belägen invid Centralstationen i Stockholm, till norska Storebrand för 410 miljoner kronor.  Ytterligare en större bostadsrättsombildning skedde i Stockholm då Svenska bostäder sålde fastigheten Riddarsporren 24 för 550 miljoner kronor till en bostadsrättsförening. Klövern förvärvade en portfölj bestående av 157 000 kvadratmeter belägen huvudsakligen i Linköping, Norrköping och Örebro av Valad för cirka 1 miljard kronor. Den berömda Knutpunkten i Helsingborg bytte ägare då Wihlborgs sålde fastigheten Terminalen 1 till brittiska Nordic Land för 490 miljoner kronor.

En glädjande trend är att vi nu ser ett tydligt tecken på att storleken för enskilda fastighetsaffärer ökar alltmer. Hittills i år genomfördes inte mindre än 24 affärer med en volym omfattande 500 miljoner kronor eller mer. Dessa affärer stod samtidigt för 56 procent av den totala transaktionsvolymen under samma period. Som en jämförelse kan nämnas att mindre affärer, dvs. affärer omfattande en volym på mindre än 100 miljoner kronor under de tre första kvartalen förra året stod för 21 procent av den totala transaktionsvolymen, att jämföra med endast 8 procent under samma period i år. Vad gäller affärer under 500 miljoner kronor, så utgjorde dessa hela 78 procent av transaktionsvolymen under de tre första kvartalen förra året, att jämföra med 44 procent under samma period i år.