Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Marknadsutblick kvartal 1, 2011 - Stabil utveckling av transaktionsmarknaden


Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2011 uppgick till 19,5 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med sex procent jämfört med samma period 2010, och en nedgång jämfört med föregående kvartal, då transaktionsvolymen uppgick till 42,7 miljarder kronor. Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2011 uppgick till 19,5 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med sex procent jämfört med samma period 2010, och en nedgång jämfört med föregående kvartal, då transaktionsvolymen uppgick till 42,7 miljarder kronor.
Trots att volymerna minskar påtagligt jämfört med det fjärde kvartalet 2010, gör Jones Lang LaSalle bedömningen att skillnaden till stor del beror på säsongsvariationer. Årets första kvartal har historiskt uppvisat svaga siffror, även förra året då transaktionsvolymen för helåret blev 110 miljarder kronor tack vare ett starkt sista kvartal.

Transaktionsvolymen för s.k. Cross Bordertransaktioner uppgick till 8,9 miljarder kronor, vilket utgör 46 procent av den totala transaktionsvolymen, att jämföra med 45 procent under samma period året före. Efterfrågan för handelsfastigheter är stor bland de utländska aktörerna, och under kvartalet har bl.a. amerikanska Carlyle, holländska ING och brittiska Cordea Savills gjort förvärv i Sverige.

De tre storstadsområdena har under kvartalet sett sin andel av den totala transaktionsvolymen minska med 8 procentenheter – från att under det första kvartalet 2010 ha utgjort 57 procent av den totala transaktionsvolymen, till att idag utgöra 49 procent. Detta beror främst på att ett antal större portföljaffärer med stora värden utanför de tre storstadsområdena genomfördes under kvartalet. Av storstadsregionerna noterade Stockholm en märkbart lägre aktivitetsnivå med genomförda affärer till ett värde av 5,1 miljarder kronor under årets första kvartal, att jämföra med 8,4 miljarder kronor under det första kvartalet året före. De genomförda affärerna blir allt större och andelen transaktioner med en volym större än 500 miljoner kronor utgjorde 58 procent av den totala transaktionsvolymen under årets första kvartal mot 40 procent året före. 

Kvartalets största affär var Hemfosas förvärv av den s.k. Landic VIII-strukturen för 2,2 miljarder kronor, en geografiskt diversifierad portfölj omfattande 300 000 kvadratmeter uthyrbar area uthyrd till framförallt offentliga hyresgäster. Ytterligare två stora portföljaffärer ägde rum under kvartalet, bl.a. Balders förvärv av en portfölj från Catena omfattande 25 fastigheter för 1,5 miljarder kronor. I Göteborg sålde Niam en portfölj omfattande 55 000 kvadratmeter uthyrbar area till Wallenstam för cirka 1,2 miljarder kronor. Även här var offentliga myndigheter stora hyresgäster.  I Västerås sålde brittiska Boultbee gallerian Punkt till amerikanska Carlyle för 850 miljoner kronor och utgjorde därmed kvartalets största affär omfattande handelsfastigheter. Även i Kungens Kurva avslutades en större affär, då Niam förvärvade Heron City av brittiska Heron International för 825 miljoner kronor. Franska Unibail-Rodamco, som bl.a. utvecklar det nya köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna, sålde Tyresö Centrum till holländska ING för 750 miljoner kronor. Norska NRP sålde fastigheten Jordblomman 3:1 i Haninge till Sagax för 600 miljoner kronor. Transaktionen utgjorde kvartalets största affär inom lager- och logistik omfattande cirka 94 000 kvadratmeter uthyrbar area med bl.a. Åhléns som hyresgäst. Kvartalets största affär omfattande kontorsfastigheter ägde rum i Malmö där Söderport fastigheter sålde en portfölj med sex fastigheter och 16 000 kvadratmeter uthyrbar area till Volito för 380 miljoner kronor. 

Kontorsfastigheternas andel av den totala volymen utgjorde endast fem procent (1,0 miljarder kronor) under det första kvartalet, något som Jones Lang LaSalle bedömer vara en tillfällighet. En fortsatt stark efterfrågan på kommersiella fastigheter av hög kvalitet, från såväl svenskt som utländskt institutionellt kapital, borgar för att aktivitetsnivån kommer att vara relativt hög även under de kommande kvartalen.