Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick – kvartal 2, 2011 - Fortsatt stabil utveckling av transaktionsmarknaden


Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2011 uppgick till 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med kvartalet före och 4 procent jämfört med samma period 2010, då transaktionsvolymen var 28 miljarder kronor. Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2011 uppgick till 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med kvartalet före och 4 procent jämfört med samma period 2010, då transaktionsvolymen var 28 miljarder kronor.
Under första halvåret genomfördes transaktioner till ett värde om 50,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med samma period året före.
 
Transaktionsvolymen för s.k. Cross Bordertransaktioner uppgick till 21,2 miljarder kronor, vilket utgör 42 procent av den totala transaktionsvolymen, att jämföra med 27 procent under samma period året före. Efterfrågan för kommersiella fastigheter i Sverige är stor bland de utländska aktörerna, och under kvartalet har bl.a. Grosvenor, Carlyle, Pramerica, ING, Storebrand, Cordea Savills samt Harel Insurance Group gjort förvärv i Sverige.

En stor del av transaktionerna sker utanför våra tre storstadsområden, vars andel av den totala transaktionsvolymen under det första halvåret uppgick till 47 procent. Endast tre av de tio volymmässigt största affärerna gjordes i storstadsregionerna, även om några av de stora portföljaffärer som genomförts hittills i år innehåller delbestånd som finns i Stockholm, Göteborg och/eller Malmö. Bostäder är, liksom under senare tid, det dominerande fastighetsslaget med 30 procent av den totala transaktionsvolymen, åtföljt av handel och kontor med 20, respektive 19 procent av den totala transaktionsvolymen. Det har noterats en stark efterfrågan på kvalitativa handelsfastigheter, och transaktionsvolymen för handelsfastigheter har ökat med 168 procent jämfört med första halvåret 2010.

Första halvårets största affär var Fjärde AP-fondens avyttring av hälften av aktierna i fastighetsbolaget Dombron till AMF Fastigheter omfattande ett fastighetsvärde om cirka 3,4 miljarder kronor. Detta är en följdaffär till förra årets stora affär då Vasakronan avyttrade Dombron till Fjärde AP-fonden. Årets hittills näststörsta affär är Unibail-Rodamcos försäljning av fyra handelsfastigheter (köpcentrum och externhandel) till ett konsortium lett av bl.a. brittiska Grosvenor med ett värde om cirka 2,4 miljarder kronor. Detta var också Grosvenors första investering i Sverige. I Karlstad avyttrade rumänska DPGP kontorsfastigheten Karolinen till Hemfosa med ett bedömt fastighetsvärde om cirka 1 miljard kronor.

En fortsatt stark efterfrågan på kommersiella fastigheter av hög kvalitet, från såväl svenskt som utländskt kapital, borgar för att aktivitetsnivån kommer att vara relativt hög även under de kommande kvartalen. Den pågående skuldkrisen i EMU-området och Grekland har gett Sverige komparativa fördelar, och med mycket starka underliggande ekonomiska fundamenta anses Sverige därför vara en av Europas allra attraktivaste investeringsmarknader.