Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Nordic City Report - Nordisk fastighetsmarknad växer mest


Marknaden för kontorslokaler i Norden ser ljus ut. Trots en turbulent höst med en europeisk skuldkris utan lösning i sikte, sticker de nordiska huvudstäderna ut med jämförelsevis hög beläggning på kontorslokaler och stark tillväxt. Detta visar den kommande rapporten Nordic City Report från Jones Lang LaSalle. Marknaden för kontorslokaler i Norden ser ljus ut. Trots en turbulent höst med en europeisk skuldkris utan lösning i sikte, sticker de nordiska huvudstäderna ut med jämförelsevis hög beläggning på kontorslokaler och stark tillväxt. Detta visar den kommande rapporten Nordic City Report från Jones Lang LaSalle.
Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt stark i Norden under andra halvåret 2011, även om en viss avmattning kan skönjas jämfört med första halvåret. De nordiska länderna är på intet sätt immuna mot turbulensen på de europeiska finansmarknaderna – och en fördröjd effekt av skuldkrisen kan sannolikt förväntas – men den nordiska marknaden vilar på en betydligt mer stabil makroekonomisk grund än i övriga länder. Regionen har dessutom visat sig stå stark mot internationella kriser förr. Detta attraherar utländska investerare och aktörer, och ger hopp om en relativt stark tillväxt under 2012.

Hyresnivån har legat stabil i de nordiska huvudstädernas mest centrala delar, mycket till följd av en hög efterfrågan på förstklassiga lokaler i en marknad med begränsat utbud. Det byggs relativt lite i cityområdena och få nya objekt och tomter kommer ut på marknaden. Detta talar för fortsatt små förändringar, eller till och med ökande, hyresnivåer.

Som vanligt i orostider minskar riskvilligheten drastiskt bland investerare. Därför koncentreras förvärven till stabila kärninnehav i cityområden, där penningstarka aktörer som pensionsfonder och försäkringsbolag dominerar. Trots den minskande tillgången på kapital har dock transaktionsvolymen varit relativt god under 2011, även om den var ännu bättre 2010.

Nordic City Report är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter som ges ut två gånger per år. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.