Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Nordic City Report - Få lediga lokaler i Stockholms city


Hos Stockholms fastighetsägare och hyresvärdar finns få lediga lokaler. Andelen vakanser bland kontorslokaler i city var nere i extremt låga 3 procent fjärde kvartalet 2011. Det är den lägsta vakansgraden på tio år. Det avslöjar Jones Lang LaSalle i sin kommande rapport om den nordiska fastighetsmarknaden – Nordic City Report. Hos Stockholms fastighetsägare och hyresvärdar finns få lediga lokaler. Andelen vakanser bland kontorslokaler i city var nere i extremt låga 3 procent fjärde kvartalet 2011. Det är den lägsta vakansgraden på tio år. Det avslöjar Jones Lang LaSalle i sin kommande rapport om den nordiska fastighetsmarknaden – Nordic City Report.
En skakig omvärld med turbulenta finansmarknader och en olycksbådande skuldkris tycks inte beröra företag som huserar i Stockholms innerstad. Åtminstone inte av uthyrningsgraden att döma.

Hyresvärdar i Stockholms centrala delar har inte haft så hög beläggning på tio år. Även i Stockholms övriga delar sjunker vakansgraden. I slutet av 2011 hade hela regionen 9,7 procent vakanser, samma nivå som innan finanskrisen 2008. I Stockholms innerstad utanför city minskade andelen lediga lokaler med nästan två procentenheter under 2011, och var vid årets utgång nere på 5,6 procent.

Efterfrågan på centralt belägna kontorslokaler är stor i Stockholm, samtidigt som någon ökning av utbudet inte kan skönjas under 2012. Utsikterna är alltså goda på kort sikt, både för hyresvärdar som kan se fram emot bibehållna eller ökade hyresnivåer och goda förutsättningar för nya utvecklingsprojekt. Snittårshyran i city låg i slutet av 2011 på 4 200 kr per kvadratmeter, vilket var 200 kr/kvm mer än året innan.

I och med det begränsade utbudet i innerstan tenderar alltfler företag att söka lokaler i närförort, vilket talar för en gynnsam utveckling även där. 

Nordic City Report ges ut två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.