Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Chicago

Jones Lang LaSalle utsett till ett av världens mest etiska företag

Jones Lang LaSalle har för andra året i rad utnämnts till världens mest etiska företag för 2009 enligt Ethisphere Institute. Jones Lang LaSalle är det enda företaget från fastighetsbranschen på denna lista.


- Jones Lang LaSalle står för integritet. Kunderna anlitar oss för vår expertis och förmåga att driva uppdrag men också för att de litar på oss. I osäkra tider blir förtroendet en allt viktigare konkurrensfördel eftersom det lägger grunder till existerande kundrelationer och attraherar nya affärer. Vi är väldigt stolta över att återigen ha hamnat på Ethisphere-listan, säger Colin Dyer, koncernchef på Jones Lang LaSalle.

Ethispheres lista uppmärksammar 99 företag runtom i världen, i 35 olika branscher, för deras etiska affärsprocesser. Ethisphere är en ledande internationell tankesmedja inriktad mot att skapa, vidareutveckla och kommunicera de bästa metoderna inom affärsetik, Corporate Social Responsibility, antikorruption och hållbar utveckling.

- Att agera som en etisk förebild kräver en betydande insats från företag som går utöver fina ord - det kräver handling och medveten förändring. Efter en omfattande urvalsprocess med hög konkurrens har de utvalda företagen visat upp en förståelse för att etiska affärsprocesser också kan bidra till en starkare verksamhet överlag, säger Alex Bringham, verkställande direktör på Ethisphere Institute.
 
För att välja ut världens mest etiska företag har Ethispheres forskare och analytiker undersökt fler än 10 000 företag. Utvärderingsprocessen har bland annat omfattat etiska riktlinjer, investeringar i hållbara affärsprocesser, aktiviteter avsedda att förbättra företagets samhällsansvar samt utlåtanden från företagsledningar, branschkollegor, leverantörer, kunder och konsumentombudsgrupper.