Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Malmö

Nordic City Report - Skånska fastighetsmarknaden ökar mest i Sverige


Planerade byggprojekt i Malmö/Lund-regionen indikerar en tillväxt på 5,5 procent de närmaste två åren. Detta kan jämföras med Stockholm 1,5 procent och 3 procent i Göteborg. Merparten av de nya kontorsytorna är spekulativa, vilket tyder på en stark optimism i regionen. Det visar den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle. Planerade byggprojekt i Malmö/Lund-regionen indikerar en tillväxt på 5,5 procent de närmaste två åren. Detta kan jämföras med Stockholm 1,5 procent och 3 procent i Göteborg. Merparten av de nya kontorsytorna är spekulativa, vilket tyder på en stark optimism i regionen. Det visar den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle.
Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen sjönk med en halv procentenhet under andra halvåret 2011 och stannade på 6,3 procent för hela regionen. Beläggningen har inte varit så hög sedan 2008, och efterfrågan är fortsatt stark. Men finansoron ute i Europa kan komma att påverka regionen negativt, med ökad arbetslöshet som följd, varför vakanserna riskerar att öka den närmaste tiden.

Men Malmö/Lund-regionen har varit relativt motståndskraftiga mot den ekonomiska krisen de senaste åren, och hör till de regioner som återhämtar sig snabbast. Även om nya hyreskontrakt minskade andra halvåret 2011 slutade året på den högsta nivån sedan 2006 när det gäller nytecknade kontrakt. Några av de största kontrakten under året var Lund Universitets IDEON (8 000 kvm) och Utbildningsförvaltningen som skrev kontrakt med Wihlborgs om hyra av 1 400 kvm kontor i Malmö city. Jones Lang LaSalle bedömer läget som fortsatt starkt inför 2012, och att regionen kommer klara svängningarna ute i Europa.

Hyresnivåerna för kontorslokaler har legat stabilt under 2011, med en liten ökning i Lunds centrala delar på 3 procent. Bedömningen är att hyrorna kommer ligga kvar på samma nivå under 2012, även om fastighetsägare troligen kommer tvingas till rabatter för att få till stånd de längre kontrakten på de nybyggda lokalerna.

Nordic City Report ges ut av fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.