Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick kvartal 2 2012 - Försiktig inbromsning på den svenska fastighetsmarknaden


Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2012 uppgick till 26 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning, vilket är i linje med kvartalet före men samtidigt en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2011, då transaktionsvolymen var 29 miljarder kronor. Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2012 uppgick till 26 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning, vilket är i linje med kvartalet före men samtidigt en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2011, då transaktionsvolymen var 29 miljarder kronor.

Under första halvåret genomfördes transaktioner till ett värde om 51 miljarder kronor vilket är i nivå med samma period året före, främst tack vare ett starkt första kvartal under 2012. Den på nytt uppblossade finansiella oron i Europa har resulterat i en kraftigt minskad aktivitet från de utländska aktörerna. Andelen köp av utländska ägare utgjorde endast 9 procent under andra kvartalet jämfört med 31 procent under första kvartal i år. 

Stockholm, Göteborg och Malmö har under de två senaste kvartalen sett en återhämtning i transaktionsaktiviteten. Den trenden håller i sig, särskilt i Stockholm vars andel av den totala volymen uppgick till närmare 50 % under årets andra kvartal. För samtliga tre storstadsområden är motsvarande siffra drygt 73 %. En hög andel transaktioner i Stockholmsområdet brukar generellt också innebära att kontorsfastigheternas andel av den totala volymen ökar, vilket framgick tydligt under kvartalet då den uppgick till 55 %.

Största fastighetsaffärerna

Den största affären som genomfördes under kvartalet var Länsförsäkringar Livs försäljning av ett stort fastighetsbestånd i Stockholm (Solna och Sundbyberg) omfattande sex fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 145 000 kvm, däribland Swedbanks nya huvudkontor, för 4 miljarder kronor till Humlegården. En annan stor kontorstransaktion skedde när Jernhusen sålde Kungsbrohuset omfattande totalt 24 600 kvm invid Centralstationen i Stockholm till Folksam för 2,1 miljarder kronor. Den största transaktionen omfattande detaljhandelsfastigheter skedde då holländska Redevco sålde hela sitt Sverigebestånd omfattande 43 400 kvm area fördelat på sex orter till brittiska Rockspring för cirka 700 miljoner kronor. Kvartalets största affär i Göteborg var Wallenstams försäljning av sex kontorsfastigheter omfattande 67 400 kvm area till Platzer för 950 miljoner kronor, och i Malmö var det Skanskas försäljning av Malmö Kongress i Västra Hamnen till AFA för 900 miljoner kronor. Under kvartalet genomfördes också ett antal transaktioner omfattande logistikfastigheter, där den största var Bockasjös försäljning av en fastighet i Viared utanför Borås till ett antal norska investerare för 300 miljoner kronor.

Fortsatt stort intresse

Hittills i år har det varit  en mycket god aktivitet på transaktionsmarknaden även om det under andra kvartalet har skett en tydlig avmattning. Osäkerheten kring krisen i eurozonen har påverkat de utländska investerarna, samtidigt som en fortsatt ansträngd finansieringssituation påverkat de svenska aktörernas handlingsutrymme. Det finns fortfarande en god underliggande efterfrågan och stort intresse för Sverige bland de utländska investerarna och många av de kapitalstarka svenska institutionerna är fortfarande underallokerade mot tillgångsslaget fastigheter. Sammantaget innebär detta, givet att den finansiella oron på de europeiska marknaderna stabiliserar sig, att det finns goda förutsättningar för en god transaktionsaktivitet även under de kommande två kvartalen.​