Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Stor aktivitet på kontorshyresmarknaden i Göteborg


Göteborg visar upp den högsta aktiviteten på kontorshyresmarknaden sedan 2008. Vakanserna är fortsatt låga och efterfrågan god. Finanskrisen synes inte haft någon större inverkan på marknaden. Det visar den senaste rapporten om de nordiska kontorshyresmarknaderna från Jones Lang LaSalle – Nordic City Report. Göteborg visar upp den högsta aktiviteten på kontorshyresmarknaden sedan 2008. Vakanserna är fortsatt låga och efterfrågan god. Finanskrisen synes inte haft någon större inverkan på marknaden. Det visar den senaste rapporten om de nordiska kontorshyresmarknaderna från Jones Lang LaSalle – Nordic City Report.

Nyuthyrningsvolymen i Göteborg under första halvåret i år är den högsta sedan 2008 och uppgick till 60 200 m². Den största aktiviteten återfinns i Övriga Innerstaden som utgjorde 38 procent av den totala volymen.

Vakansgraden för kontorslokaler i Göteborg sjönk med närmare en procentenhet under första halvåret, och är nu nere i 7,2 procent. Under perioden har vakanserna minskat i samtliga delmarknader med undantag för Västra Göteborg och Mölndal där en marginell ökning noteras. Störst nedgång har Övriga Innerstaden med en sänkning av vakansgraden på motsvarande1,5 procentenheter, från 6 procent ned till 4,5 procent. En så låg nivå i denna delmarknad har inte noterats sedan 2003.

Nyproduktionen under året har varit begränsad och endast 5 000 m² ny kontorsyta har färdigställts hittills i år. Projektet som utgörs av en tillbyggnad av Hufvudstadens fastighet i Östra Nordstan var fullt uthyrd vid färdigställandet. Under 2012 kommer sammanlagt 21 300 m² kontor att färdigställas. Många projekt startades på spekulation men endast 10 procent är idag ännu ej uthyrd.
Hyresnivåerna har varit stabila och de högsta hyrorna, 2 400 kr/m² återfinns i de mest centrala delarna av Göteborg. Stor efterfrågan råder på nyproducerade kontorslokaler och fokus har ändrats från kr/m² till kr/arbetsplats vilket har drivit hyrorna i nyproduktionen som utgörs av effektiva lokaler. Det begränsade utbudet förutspås innebära en fortsatt hyresökning i centrala Göteborg om än i begränsad takt.

Även på transaktionssidan har Göteborg varit starkt. Transaktionsvolymen det första halvåret 2012 uppgick till den dubbla volymen jämfört med samma period 2011 och summerade till 5,2 miljarder kronor. Den höga transaktionsvolymen beror på att flera stora fastighetsportföljer bytt ägare.
Nordic City Report ges ut av fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.