Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Kontorshyresmarknaden i Malmö/Lund står inför utmaningar


Med ökande vakanser, prispress på hyrorna och omfattande volymer av nyproduktion står hyresmarknaden i Malmö/Lund inför stora utmaningar de kommande åren. Om detta kan man läsa i den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle. Med ökande vakanser, prispress på hyrorna och omfattande volymer av nyproduktion står hyresmarknaden i Malmö/Lund inför stora utmaningar de kommande åren. Om detta kan man läsa i den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle.

Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen ökade från 5,9 procent till 6,9 procent under det första halvåret  2012. I Malmös mest centrala delar, CBD (Central Business District), har vakanserna ökat från 4,2 procent till 5,5 procent medan vakanserna i övriga innerstaden har minskat med måttliga 0,1 procentenheter till 7,9 procent.

Under 2012 färdigställs 56 300 m² nya kontorslokaler i Malmö/Lund varav 7 500 m² blev klart under det första halvåret. Flertalet av de nya kontorsprojekten har startats spekulativt, dvs utan tecknade hyresavtal. Vid halvårsskiftet var ca 39 procent eller 22 000 m² fortfarande outhyrda. Det ökade utbudet av lediga lokaler kommer sannolikt att begränsa hyrestillväxten den närmsta tiden, framför allt i Västra Hamnen där nyproduktionen är omfattande. Under det första halvåret sjönk hyrorna i Malmö CBD från 2 050 kr/m² till 2 000 kr/m². Hyror i övriga delmarknader låg stilla.

Även aktiviteten på hyresmarknaden har minskat. Under det första halvåret 2012 nyuthyrdes 44 600 m² att jämföra med 61 900 m² motsvarande period 2011.

Transaktionsvolymen ökade däremot med hela 90 procent under det första halvåret och summerades till 4,2 miljarder kronor. Av de 15 transaktioner som genomfördes var bara 3 stycken s k cross-border transaktioner, d v s då säljare eller köpare utgörs av en utländsk investerare.

Nordic City Report ges ut två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.