Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick - kvartal 3, 2012 - Försiktighet på fastighetsmarknaden men stor efterfrågan på kvalitet


Den totala transaktionsvolymen till och med den sista september 2012 uppgick till 64,4 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med samma period 2011, då transaktionsvolymen uppgick till 75,5 miljarder kronor. På kvartalsbasis är utvecklingen något mer dramatisk då transaktionsvolymen under tredje kvartalet minskade med 45 procent jämfört med samma period året före, och lika mycket jämfört med föregående kvartal. Den totala transaktionsvolymen till och med den sista september 2012 uppgick till 64,4 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med samma period 2011, då transaktionsvolymen uppgick till 75,5 miljarder kronor. På kvartalsbasis är utvecklingen något mer dramatisk då transaktionsvolymen under tredje kvartalet minskade med 45 procent jämfört med samma period året före, och lika mycket jämfört med föregående kvartal.

Årets tredje kvartal omfattar två sommarmånader då aktiviteten på fastighetsmarknaden brukar avta något, men tilläggas bör att det under det tredje kvartalet förra året genomfördes en mycket stor affär då Diös köpte hela Norrvidden för 5,8 miljarder kronor. Under andra kvartalet i år utgjorde de tre största affärerna 8 miljarder kronor, vilket är en mycket hög siffra. Utvecklingen är med andra ord inte fullt så dramatisk som siffrorna ger sken av.

Kvartalets största affär var norska Fortin Properties försäljning av Klarabergshuset i centrala Stockholm omfattande 22 000 kvadratmeter till AFA för 1,4 miljarder kronor. Holländska Eurocommercial Properties försäljning av Burlöv Center, strax norr om Malmö, omfattande drygt 42 000 kvadratmeter handelsyta, till brittiska Grosvenor för 1,2 miljarder kronor utgjorde kvartalets största affär avseende detaljhandelsfastigheter.

Aktiviteten i Stockholm fortsätter att vara hög och under tredje kvartalet genomfördes en rad större affärer. DnB Forsikring sålde Spårvagnshallarna omfattande 23 000 kvadratmeter till Balder för 1,2 miljarder kronor. I Frösunda sålde Aberdeen fastigheten Hilton 3 för drygt 500 miljoner kronor till Klövern. Lärarförbundet gjorde en affär i vilken fastigheten Bryggmästaren såldes till AxFast för 500 miljoner kronor.

De två största affärerna i Göteborg respektive Malmö var Vasakronans försäljning av en fastighetsportfölj i centrala Göteborg omfattande 13 000 kvadratmeter till Wallenstam för drygt 400 miljoner kronor, respektive tyska Catellas försäljning av Baltzar City i Malmö till Wihlborgs för 473 miljoner kronor.

Aktiviteten avseende detaljhandelsfastigheter har kommit igång ordentligt under kvartalet och förutom ovan nämnda affär, gjorde Eurocommercial ett större förvärv vid köpet av Eurostopanläggningen med tillhörande externhandel utanför Halmstad av Unibail Rodamco respektive Atrium Ljungberg för totalt 560 miljoner kronor. En annan större affär gjordes när Ancore, samägt av ICA Fastigheter och Alecta, köpte handelsfastigheten Städet 1 i Sollentuna av Vasakronan för 441 miljoner kronor.

Fastighetsmarknaden ger för tillfället en tudelad bild, då efterfrågan på högkvalitativa fastigheter alltjämt fortsätter att vara hög från många olika typer av investerargrupper. Den förskjutna riskbild som drabbat världsmarknaderna har pressat ner  direktavkastningsnivåerna till nära rekordlåga nivåer medan de opportunistiska investerarna fortfarande lyser med sin frånvaro, främst p.g.a. finansieringssvårigheter. Det är i dagsläget mycket svårt att uttala sig om framtiden, men tydligt är att Sverige klarar sig förhållandevis bra relativt sett och fortsätter att vara ett högintressant placeringsalternativ för många investerare, såväl inhemska institutioner som internationella investerare. Den starka efterfrågan, tillsammans med ett antal storaffärer i pipeline, gör att det finns viss möjlighet att 2012 års transaktionssiffror hamnar i nivå med föregående år.