Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Arbetslivet ersätter arbetsplatsen


Mer än var fjärde anställd tillbringar minst två dagar per vecka utanför kontoret. En siffra som dessutom ökar stadigt. Detta faktum tillsammans med ett allt tuffare affärsklimat ger helt nya förutsättningar för morgondagens arbetsplatser. Det är en av slutsatserna som fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle drar i sin senaste rapport om den nordiska kontorsmarknaden – Nordic City Report spring 2013. Mer än var fjärde anställd tillbringar minst två dagar per vecka utanför kontoret. En siffra som dessutom ökar stadigt. Detta faktum tillsammans med ett allt tuffare affärsklimat ger helt nya förutsättningar för morgondagens arbetsplatser. Det är en av slutsatserna som fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle drar i sin senaste rapport om den nordiska kontorsmarknaden – Nordic City Report spring 2013.

Rapporten lyfter fram flera tunga drivkrafter som tvingar ut arbetsplatsen från det traditionella kontoret: den ekonomiska osäkerheten i Europa och övriga världen, balansgången mellan det obevekliga kostnadstrycket och tillväxtambitioner, bristen på nya talanger och den allt hårdare konkurrensen.

Men den starkaste drivkraften är ändå den yngre generationens totalt väsensskilda syn på vad en arbetsplats är. Unga medarbetare jobbar där de är, oavsett om det är på kontoret, caféet, hemma eller på resande fot. Ny teknik med mobilt internet som plattform ger helt nya förutsättningar för grupparbete och diskussion, inlärning och även traditionella arbetsuppgifter.

– När företagen vi talar med uppger att 30-40 procent av den totala arbetstiden spenderas på andra platser än vid skrivbordet, är det hög tid att se över strategierna för hur lokaler och kontor ska hanteras i framtiden, säger Marie Cronström, chef för Corporate Solutions på Jones Lang LaSalle.

Frågan om strategier för företagens arbetsplatser är långt större än bara en praktisk omständighet. Det påverkar företagets attraktionskraft, image och varumärke – och i förlängningen hela förutsättningen för tillväxt.

WorkSmart är ett nytt koncept inom Jones Lang LaSalle. Det är en global standard, som bygger på ett integrerat förhållningssätt till arbetsmiljöer i stort. Syftet är att samla kunskap om hur människor, platser och teknologi samverkar för att frigöra produktivitet genom optimerade arbetsplatser med tillfredsställd personal. WorkSmart är ett levande program som pågår kontinuerligt, inte minst hos Jones Lang LaSalle själva. Här testas löpande handfasta åtgärder för en smartare och mer hållbar arbetsplats, såsom digitala konferensverktyg, trådlös teknik, smartare återvinning och effektivare belysning.