Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Jones Lang LaSalle rekryterar Gustaf Benndorf


Gustaf Benndorf har en gedigen och flerårig erfarenhet från branschen och kommer närmast från Nordier och dessförinnan från Jones Lang LaSalle. Gustaf kommer att ansvara för Arbetsplatsstrategier och flyttprojektledning inom affärsområdet Corporate Solutions och arbeta med Jones Lang LaSalles koncept WorkSmart. Gustaf Benndorf har en gedigen och flerårig erfarenhet från branschen och kommer närmast från Nordier och dessförinnan från Jones Lang LaSalle. Gustaf kommer att ansvara för Arbetsplatsstrategier och flyttprojektledning inom affärsområdet Corporate Solutions och arbeta med Jones Lang LaSalles koncept WorkSmart.

För de flesta företag och organisationer är arbetsplatsstrategier och dess utformning en fråga högt upp på agendan då detta har påverkan på varumärke, attraktionskraft som arbetsgivare samt ansvarstagande för miljöpåverkan. Framtida framgång och tillväxt bygger på flexibilitet och kontinuerlig förändring.

Dessa trender driver behovet av kvalificerad rådgivning och Jones Lang LaSalle upplever ett starkt efterfrågetryck från såväl befintliga som nya kunder. Inte minst de allt fler ledande nordiska bolag som får ökad kontroll om sin internationella lokalförsörjning med hjälp av Jones Lang LaSalles starka lokalförankring i mer än 60 länder världen över.

Jones Lang LaSalle är idag en av de ledande fastighetsrådgivarna i Norden såväl som globalt med ett komplett utbud av tjänster. Corporate Solutions arbetar med fastighetsrådgivning för hyresgäster. Med ett strukturerat grepp om lokal- och fastighetsfrågor skapas verksamhetsanpassade fastigheter och lokaler till optimal kostnad och reducerad risk.

Vår ambition är att expandera ytterligare. Vi fortsätter att investera och knyter kontinuerligt nya kompetenta medarbetare till oss för att möta efterfrågan från våra kunder.