Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Newsec förvärvar Jones Lang LaSalles svenska förvaltningsverksamhet


En överenskommelse har träffats om att Newsec förvärvar Jones Lang LaSalles (JLL) svenska förvaltningsverksamhet. Bland kunderna återfinns stora internationella aktörer som AXA, Grosvenor, Henderson och IVG. Affären ska ses som ett led i Newsecs ambition att vara den långsiktiga, självklara och ledande partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning i Norden. En överenskommelse har träffats om att Newsec förvärvar Jones Lang LaSalles (JLL) svenska förvaltningsverksamhet. Bland kunderna återfinns stora internationella aktörer som AXA, Grosvenor, Henderson och IVG. Affären ska ses som ett led i Newsecs ambition att vara den långsiktiga, självklara och ledande partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning i Norden.

”Vi har under det senaste året genomfört flera förvärv, skapat en nordisk plattform med helägda bolag och etablerat nya verksamheter. Affären ska ses som ett led i vår ambition att vara den ledande, långsiktiga och självklara partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning, inte minst vad gäller internationella kunder. Genom en sammanslagning mellan JLL:s svenska förvaltningsdel, med cirka 60 medarbetare, och vår nordiska förvaltningsverksamhet, med mer än 400 medarbetare, stärker vi vår kompetens ytterligare samt skapar synergier som ger mervärden för våra kunder”, säger Björn Lindeborg, VD för Newsec Asset Management.

 
JLL:s svenska förvaltningsverksamhet, som grundades 2000, erbjuder helhetslösningar samt har en djup kompetens inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det gäller inte minst handelsfastigheter som svarar för cirka tre fjärdedelar av det förvaltade beståndet om totalt cirka 1 miljoner kvm. Verksamheten konsolideras per 2 september 2013.
 
”En framgångsrik förvaltningsverksamhet kräver en stor volym för att driva en fortsatt tjänsteutveckling och vara konkurrenskraftig. Den trygghet som Newsecs starka varumärke, gedigna plattform och förvaltningskunskap tillhandahåller, både för våra kunder och våra anställda, var en mycket viktig parameter i vårt val av motpart i denna affär. Genom affären skapas synergieffekter, vilket är positivt för våra förvaltningskunder. Vår hängivenhet till den svenska marknaden är fortsatt stark och det finns ett stort fokus på att ytterligare utveckla den övriga verksamheten framöver”, säger Daniel Gorosch, VD, Jones Lang LaSalle Sverige.
 

 

Efter affären förvaltar Newsec Asset Management totalt över 1 500 fastigheter i Norden, varav drygt 60 köpcentrum, fördelat på en yta om över 11 miljoner kvm och har fler än 500 anställda.