Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

JLL och Tenzing går samman

Internationella konsulthuset JLL går samman med svenska Tenzing och blir därmed Sveriges största aktör inom kvalificerad fastighetsrådgivning.


Internationella konsulthuset JLL går samman med svenska Tenzing och blir därmed Sveriges största aktör inom kvalificerad fastighetsrådgivning.
- Tenzings lokala kunnande i kombination med JLLs internationella tyngd blir en oslagbar kombination för våra kunder, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

Den svenska marknaden är idag volymmässigt den fjärde största investeringsmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika. När JLL som idag är aktiva på 70 marknader världen över går samman med svenska Tenzing skapas en mångfacetterad marknadsledare.
- Genom sammanslagningen kan vi nu ännu bättre möta våra kunders nuvarande och framtida behov. Som chef för den svenska verksamheten är jag mycket stolt över att vi slår ihop våra styrkor. JLLs målsättning är alltid att vara den ledande aktören på de marknader vi verkar på och Tenzings kreativitet, kombinerat med JLLs nätverk och tillgång till internationellt kapital, skapar en mycket vass kombination för våra kunders affärer, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

Tenzings nuvarande vd Tom Lindahl blir i och med sammanslagningen Head of Capital Markets för JLL Sverige.
- Jag ser verkligen fram emot att leda Capital Markets inom JLL Sverige. Ett redan starkt nätverk blev just ännu starkare och denna kunskap om investerare och marknadstrender vet jag kommer att vara bra för våra kunder. Roligt att vi nu får ett ordentligt fotfäste i Västsverige och Göteborg där JLL framgångsrikt har bedrivit verksamhet, kommenterar Tom Lindahl, ny Head of Capital Markets för JLL Sverige.

JLL i Sverige består nu av totalt av 70 anställda, varav 35 är verksamma i affärsområdet Capital Markets. Den närmaste tiden följer en integrationsfas där verksamheten inom Capital Markets bedrivs under namnet JLL Tenzing Capital Markets. Parterna räknar med att integrationen är fullbordad vid årsskiftet.


För ytterligare information, kontakta:
Daniel Gorosch, VD JLL Sverige
Telefon 076-148 51 03, e-post daniel.gorosch@eu.jll.com
Tom Lindahl, Head of JLL Tenzing Capital Markets, Sverige
Telefon 070-240 72 05, e-post tom.lindahl@tenzingab.se


Om JLL
JLL (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande till ägare, investerare och hyresgäster som söker värdeutveckling på fastighetsmarknaden, på lokal, regional och global nivå med verksamhet i fler än 1.000 städer i 70 länder. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på USD 47,0 miljarder.

I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys samt värdering. För mer information, se www.joneslanglasalle.se.

Om Tenzing
Tenzing är en fastighetsrådgivare vars affärsidé är att genom aktiv och kreativ rådgivning skapa affärer och värde för kunder på den nordiska fastighetsmarknaden. Med 35 medarbetare på kontor i Sverige och Finland representerar bolaget en heltäckande bredd av kunskap, såväl från rådgivande roller som från investerarsidan.  Denna kunskap bidrar till att uppdragsgivare kan genomföra fastighetstransaktioner med ett optimalt utfall. Genom ett strategiskt samarbete med den norska investmentbanken Arctic Securities har Tenzing nordisk kapacitet och marknadskunskap. För mer information, se www.tenzingab.se.