Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

JLL expanderar inom värdering


För att hantera kundernas ökade efterfrågan inom värdering fortsätter expansionen med flera rekryteringar av både seniora och juniora medarbetare.

Nyrekryteringarna är ett viktigt steg i JLLs strategi att kombinera internationell tyngd med stark lokal närvaro. Under 2014 har värderingsteamet förstärkts med ytterligare fem personer. Senast anställda är Christer Cronsäter med mångårig erfarenhet från fastighetsvärdering senast på Swedbank. Vidare Carl Zander från Pangea Property Partners där han arbetat i sju år med fastighetstransaktioner. Carl arbetar kvar på Pangea under sin uppsägningstid och ansluter till JLL i mitten på oktober.

- JLL Sverige fortsätter att investera för att öka affärsnyttan för våra kunder. Genom starkare lokal närvaro och kunnande skapar vi en kunskapsbas som kommer att hjälpa oss att erbjuda fastighetsvärderingar väl förankrade i det aktuella marknadsläget säger Åsa Linder chef för Analys & Värdering. Vi erbjuder värderingar upprättade av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare och certifierade av RICS med fokus på kvalitet och god närvaro i marknaden. Rekryteringarna kommer att fortsätta i takt med att vi finner rätt kompetent personal.

JLL i Sverige är en av landets största fastighetsrådgivare och har idag totalt 73 anställda på kontoren i Stockholm och Göteborg inom affärsområdena Capital Markets, Leasing, Research & Valuation samt Corporate Solutions.


För ytterligare information, kontakta:
Åsa Linder, Head of Research & Valuation, JLL Sverige

Telefon 0705- 86 23 22, e-post asa.linder@eu.jll.com

 

Om JLL
JLL (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande till ägare, investerare och hyresgäster som söker värdeutveckling på fastighetsmarknaden, på lokal, regional och global nivå med verksamhet i fler än 1.000 städer i 70 länder. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på USD 47,0 miljarder.

I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys samt värdering. För mer information, se www.jllsweden.se