Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Högtryck på Göteborgs kontorsmarknad


​​Göteborgs kontorsmarknad blir allt hetare och visar inga tecken på att kylas ner. Under 2014 var trycket på marknaden rekordhögt. Hyresnivåerna steg och utbudet på ledig kontorsyta minskade till historiskt låga nivåer på flera delmarknader. Det visar den årliga rapporten Nordic City Report som görs av den globala fastighetsrådgivaren JLL.

Hela den nordiska transaktionsmarknaden har noterat rekordnivåer under 2014. Den totala transaktionsvolymen för Sverige uppmättes till 159 mdkr, varav ca 15 mdkr (9 %) omsattes i Göteborg. Det är en ökning med ca 70 procent för Sverige som helhet och över 200 procent för Göteborg.

”JLL spår fortsatt hög aktivitet på Göteborgsmarknaden under 2015. Vi får också se mer nyproducerade kontorsytor på marknaden. Det är ett välkommet tillskott. Många hyresgäster står i kö för att få tillgång till nyproducerade och moderna kontorslokaler”, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

I hela Göteborg var vakansgraden 5,9 procent. Lägst nivåer uppmättes i centrala Göteborg, med en vakansgrad för Central Business District (CBD), de mest centrala delarna, på historiskt låga 2,9 procent. För övriga innerstaden var vakansgraden 3,7 procent.
Samtidigt som utbudet var fortsatt lågt steg hyresnivåerna på flera delmarknader i Göteborg. Undantaget är de allra mest centrala delarna, där hyresnivån ligger fast vid 2 600 kr/kvm.

I övriga innerstaden och Mölndal ökade hyresnivån till 2 300 kr/kvm respektive 2 000 kr/kvm under andra halvan av 2014. JLL förutspår en fortsatt positiv hyresutveckling i framförallt de mest centrala delarna under 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Linder, chef Analys & Värdering
Telefon +46 70 586 23 22, e-post asa.linder@eu.jll.com