Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Stabil utveckling på Stockholms kontorsmarknad


Stockholms kontorsmarknad fortsätter att präglas av lågt utbud och höga hyresnivåer. Samtidigt syns små rörelser mot ökade vakanser på de allra mest centrala lägena och mindre lediga kontorsytor utanför city. Det visar den årliga rapporten Nordic City Report som görs av den globala fastighetsrådgivaren JLL.

Hela den nordiska transaktionsmarknaden har noterat rekordnivåer under 2014. Total transaktionsvolym för 2014 i Sverige uppmättes till 159 miljarder kronor varav hela 57 miljarder kronor eller 36 procent omsattes i Stockholm. I Stockholms mest centrala delar, CBD, (Central Business District) ökade vakanserna under det senaste halvåret från rekordlåga 3,6 procent till 4,2 procent med en hyresnivå på 4 500 kr/kvm. I övriga innerstaden ökade vakanserna under samma period från 4,7 procent till 5,4 procent. Samtidigt minskar de lediga kontorsytorna på delmarknader utanför city. Solna/Sundbyberg hade en vakansgrad på 8,3 procent vilket är den lägsta sedan början av 2000-talet. Hyresnivån i Solna/Sundbyberg var 2 200 kr/kvm.

"Att de lediga kontorsytorna i city ökar samtidigt som de minskar på delmarknader utanför innerstan pekar mot att hyresgästerna ser över sina kostnader. Genom att flytta utanför de mest centrala delarna har flera hyresgäster kunnat halvera sina lokalkostnader. De låga vakanserna i de mest centrala delarna kan också vara en begränsning för de som letar efter större sammanhängande ytor", säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Linder, chef Analys & Värdering
Telefon +46 70 586 23 22, e-post asa.linder@eu.jll.com