Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Brist på kontor i Göteborg trots nyproduktion


Kontorsmarknaden i Göteborg fortsätter att präglas av lågt utbud och hög efterfrågan trots att nästan 34 000 kvm kontor färdigställts under årets första halva. Vakansgraden ökade från den rekordlåga nivån 5,9 procent till 6,5 procent, men trots det fortsatte hyrorna att stiga i flera stadsdelar. Det visar rapporten Nordic City Report som görs av fastighetsrådgivaren JLL.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Höstens upplaga visar att fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stark i hela Norden. Låga räntor, en gynnsam kreditmarknad och ett starkt internationellt intresse för att etablera sig i Norden eldar på marknaden. 

Göteborgsområdets totala vakansgrad, andelen ledig kontorsyta, ökade något men var kvar på låga 6,5 procent vid det första halvårets slut. Trots nytillkomna kontorsytor om totalt 33 900 kvadratmeter under första halvåret mättades inte efterfrågan. Hyresnivån i Göteborgs mest centrala delar, CBD (Central Business District), ökade med 8 procent och nådde en rekordnivå om 2 800 kronor per kvadratmeter. Även i övriga innerstaden och Norra Älvstranden steg hyresnivåerna till följd av att större hyresgäster sökte sig dit i brist på stora lokaler i city. Hyresnivåerna landade där på 2 600 respektive 2 200 kronor per kvadratmeter.

Hög aktivitet på transaktionsmarknaden visade investeringsvilja och optimism. Under det första halvåret slutade transaktionerna på 6,8 miljarder kronor. Det motsvarar 11 procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige detta halvår.   

- Göteborg är en attraktiv stad att etablera sig i och många nya aktörer söker kontor här. Trots nyproduktion finns det för lite kontorsyta och allt fler aktörer söker sig utanför stans mest centrala delar. Vi kommer sannolikt att få se ökande hyresnivåer även i Göteborgs utkanter under en lång tid framöver, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.