Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

En stabilisering av hyresnivåer på den europeiska kontorsmarknaden

Enligt Jones Lang LaSalles rapport European Office Clock för det tredje kvartalet.


Hyresnivåer för kontorslokaler
Hyresnivåerna för kontorslokaler i Europa har stabiliserats under tredje kvartalet och minskade endast med 0,8 % jämfört med föregående kvartal - enligt indexet European Office Clock som baseras på 24 marknader i Europa. Trots detta ligger hyresnivåerna nu i genomsnitt 16% under den nivå som noterades för ett år sedan, ett hyresfall vars motstycke aldrig tidigare har noterats i indexet.

En fortsatt nedgång av hyresnivåer noteras i Dublin (-11,1%), Madrid (-6,3 %), Prag (-4,5%) och Barcelona (-4,4%). Däremot är hyresnivåerna oförändrade på totalt 17 marknader inklusive London och Paris. Flera marknader närmar sig nu botten i hyrescykeln på vägen mot en stabilisering. Några marknader har dock ytterligare, om än begränsade hyresnedgångar, är att vänta.

Trots förbättrade ekonomiska förutsättningar i flertalet europeiska länder som en effekt av statliga stimulanspaket, syns endast en försiktig förbättring av affärsklimatet. Nyuthyrningsvolymen var extremt svag det första kvartalet för att därifrån öka med 19% under kvartal två. Under det tredje kvartalet låg uthyrningsvolymen kvar på en stabil nivå strax under 2,2 miljoner kvadratmeter. Stabiliseringen av nyuthyrningsvolymen i Europa är uppbackad av marknader som noterat en ökning såsom Milano (+75 %), London (+64 %) och Moskva (+17 %). Fortfarande ser vi dock en del större marknader exempelvis Paris och Stockholm där nyuthyrningsvolymen fortsätter att minska.

Vakansgraden i Europa
Aktiviteten inom byggsektorn minskar och tillskottet av nyproducerade kontorsprojekt väntas avta under de kommande åren. Många kontorsprojekt har ställts in eller skjutits på framtiden. Trots det har 5,6 miljoner kvadratmeter färdigställts i år.

Det ökade utbudet av färdigställda kontorslokaler medför en ökning av vakansgraden som uppgick till 9,7 %, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2009. Vakansgraden är särskilt ansträngd för Central- och Östeuropa med en ökning på nära 10 procentenheter under den senaste 12-månadersperioden till en rekordhög nivå på 15,6 %. Med en ökning på 2 procentenheter till 9,2% under det senaste året har även Västeuropa en obalans i tillgång och efterfrågan.

Den största ökningen av vakansgraden under det här kvartalet noteras i Amsterdam (+1,7%-enheter), Warszawa (+1,4%-enheter) och Barcelona, Haag, Moskva och Budapest (alla +1,1 %-enheter). Vakansgraden i Europa varierar nu mellan 21.8 % i Dublin till 4.1 % in Luxembourg.

Sverige
Kontorsmarknaden i Sverige skiljer sig inte mycket från kontorsmarknaden i övriga Europa. Nyuthyrningsvolymen har minskat jämfört med 2008. I Stockholm har volymen sjunkit med 14%, i Göteborg med 31% och i Malmö med hela 52% under årets tre första kvartal jämfört med samma period året innan.

Efter tredje kvartalet ser vi att vakansutvecklingen stannat av på vissa delmarknader i Stockholm och vissa delmarknader visar även på sjunkande vakanser. I Göteborg och Malmö ser vi fortsatt ökade vakanser.

- Vi vågar ännu inte dra några slutsatser från detta. Ser vi samma utveckling efter det fjärde kvartalet kommer vi att få anledning att se över våra prognoser som visar på fortsatt ökade vakanser och sjunkande hyror i samtliga storstäder under 2010, säger Åsa Linder, Analyschef på Jones Lang LaSalle i Sverige.