Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

JLL växer och förvärvar finansrådgivaren AGL


JLL förvärvar AGL och blir därmed en av Sveriges främsta rådgivare inom fastighetsfinansiering.

– AGLs mångåriga erfarenhet av strategisk rådgivning inom finansiering, finansiell riskhantering samt treasury outsourcing inom fastighetssektorn gör att vi nu på ett bättre sätt kan tillmötesgå våra kunders växande behov av värdeskapande expertis, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

I en värld med alltmer internationellt kapital och komplexa transaktioner, är kunskapen om rätt finansieringslösning i allt högre utsträckning en avgörande framgångsfaktor.
JLLs målsättning är att vara den mest ansedda aktören på de marknader vi verkar på. Med AGLs finansiella kompetens och kundförtroende, skapar vi ett exklusivt kunderbjudande inom affärsområdet Capital Markets där AGL nu förstärker ett redan mycket starkt transaktionsteam, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.
AGLs nuvarande vd Linus Ericsson blir i och med förvärvet chef för Debt & Financial Advisory inom JLL Capital Markets Sverige.
– Jag ser fram emot att leda Debt & Financial Advisory inom JLL och tillsammans har vi stor potential att utveckla och vässa vårt redan fina erbjudande inom ramen för JLLs starka lokala och internationella nätverk. Genom att kombinera vår finansiella expertis med JLLs roll inom kvalificerad fastighetsrådgivning skapar vi ett erbjudande som jag bedömer är till stor nytta för våra kunder, säger Linus Ericsson, ny chef för Debt & Financial Advisory JLL Sverige.
 
JLL i Sverige består av totalt av 115 anställda, varav ca 45 är verksamma i affärsområdet Capital Markets där Debt & Financial Advisory nu ingår. AGL är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillståndet omfattar bland annat rådgivning och handel med finansiella instrument. Affären är villkorad av Finansinspektionens tillstånd, vilket förväntas ges under hösten. Därefter följer en integrationsfas där samlokalisering kommer att ske i JLLs befintliga lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm.


För ytterligare information, kontakta:
 
Daniel Gorosch, vd JLL Sverige 
Telefon +46 (0) 76-148 51 03
E-post  daniel.gorosch@eu.jll.com

Linus Ericsson, vd AGL
Telefon +46 (0) 70-952 54 05
E-post linus@agl.se 

Tom Lindahl, chef för JLL Capital Markets Sverige 
Telefon +46 (0) 70 240 72 05
E-post  tom.lindahl@eu.jll.com