Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Göteborgsmarknaden visar inga tecken på avmattning


​Trots en allt starkare konjunktur i Göteborgsregionen med fortsatt hög efterfrågan på hyresmarknaden som resultat, bidrog bristen på utbud till en relativt låg nyuthyrningsvolym under det andra halvåret 2015. Samtidigt riskerar volymen under produktion att minska under 2016 till den lägsta på åtta år. Transaktionsmarknaden hade ett starkt år och den rekordhöga transaktionsvolymen från 2014 tangerades under 2015. Det visar rapporten Nordic City Report som framställs av fastighetsrådgivaren JLL.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLL´s genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga visar att fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stark i hela Norden. Låga räntor, en gynnsam kreditmarknad och ett starkt internationellt intresse för att etablera sig i Norden eldar på marknaden.

På Göteborgs hyresmarknad noteras en fortsatt mycket hög efterfrågan till följd av en stark regional tillväxt. Trots detta nådde nyuthyrningsvolymen under året inte högre än en normal volym, 107 000 kvm, på grund av brist på tillgång. Vakansgraden har legat kring 6 procent under två års tid och slutade på 6,1 procent vid årsskiftet, en ökning med 0,2 procentenheter på årsbasis. Detta är en av de lägsta nivåerna i hela Europa.

Hög efterfrågan och låg vakans har bidragit till ökning av hyresnivån på flera delmarknader under året. CBD (Central Business District) har idag en prime-hyra på 2 800 kr/kvm och det är sannolikt att vi når 3 000 kr-strecket för första gången någonsin under 2016.

Byggs för lite nya kontor
Trots hög efterfrågan och bristande utbud byggs det alldeles för lite nya kontor. Den rådande obalansen mellan utbud och efterfrågan bedöms inte förändras förrän kring 2019, då nyproduktionstakten ökar i samband med 400-årsjubileet av staden år 2021.

Högtryck bland investerare
Det råder fortsatt högtryck inte bara på hyresmarknaden utan även bland investerare. 2015 års transaktionsvolym nådde 15,2 Mdkr i Göteborg, i nivå med rekordåret 2014. Till följd av det höga investerarintresset bedöms direktavkastningskraven – idag 4,50 procent i CBD – minska på flera delmarknader under 2016 om rätt objekt avyttras.

- Den starka Göteborgsmarknaden visar inga tecken på att avmattas, efterfrågan på både hyres- och investerarmarknaden har varit robust och kommer så vara även ett bra tag framöver, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.