Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Rekordnivåer och stabila utsikter för Stockholms fastighetsmarknad


​Fastighetsmarknaden i Stockholm uppvisar fortsatt högt tryck med sjunkande vakansgrader, höga nyuthyrningsvolymer och en mycket likvid transaktionsmarknad.

Vakansgraden i Stockholms CBD (Central Business District) har sjunkit till en rekordlåg nivå vilket resulterat i fortsatt stabil hyresutveckling under 2016. Vårens upplaga av Nordic City Report, framtagen av JLL, berättar även om tendenser i lånemarknaden samt företagens möjligheter och risker vid lokaliseringsbeslut. 

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga pekar på en fortsatt spretig hyresmarknad för de nordiska länderna, men med några gemensamma faktorer.

 Stockholms totala vakansgrad bedöms nu till 7,4 procent, prime-hyran i CBD till 6 200 kr/kvm och nyuthyrningsvolymen vittnar om fortsatt stark efterfrågan på kontorshyresmarknaden. För helåret 2016 uppmättes nyuthyrningsvolymen till nästan 500 000 kvm.

I Europa sjönk den totala transaktionsvolymen för helåret 2016, vilket till stor del beror på en kraftig nedgång i Storbritannien medan Sverige återigen upplevde ett nytt rekordår. I Stockholm omsattes fastigheter till värde av närmare 27 Mdkr under det andra halvåret av 2016. Direktavkastningskravet i CBD ligger kvar på 3,75 %.  

Tendenser i lånemarknaden vittnar om sjunkande belåningsnivåer, ökade lånemarginaler samt förväntade räntehöjningar.

  - För fastighetsägarsidan ser 2017 ut att bli ett starkt år, med redan starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, brist på moderna effektiva lokaler som driver upp hyrorna och en lågräntemiljö som lockar investeringar till fastigheter, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.