Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Älvstranden Utveckling hyr ut till Västra Götalandsregionen

Jones Lang LaSalle rådgivare när Älvstranden Utveckling hyr ut lokaler för konferensverksamhet i centrala Göteborg.


Västa Götalandsregionen (VGR) förlägger idag ett stort antal konferenser och möten i centrala Göteborg där man nyttjar de hotell som finns runt centralstationen. Från och med sommaren 2010 satsar Västra Götalandsregionen nu istället på att bygga upp en konferensverksamhet i egen anläggning i centrala Göteborg.

– Genom att samla konferensverksamhet på ett och samma ställe kommer vi skapa en mötesplats för anställda inom regionen vilket kan bidra till utveckling och kreativitet. Dessutom kommer regionen kunna sänka sina konferenskostnader. Dessa pengar kan då komma annan verksamhet till godo, säger Göran Jungersten, enhetschef inom Regionservice.

Möjligheten ges tack vare att stora ytor på Gullbergsvassterminalen blivit lediga under 2009. Älvstranden Utveckling, som äger terminalområdet,  vill i väntan på de omfattande infrastrukturella projekt som berör hela Gullbergsvass och centralstationsområdet göra något bra av lokalerna. Ambitionen är att få bort delar av den tunga trafiken i området som belastar miljö och trafiksituationen.

– På sikt kommer området att genomgå stora förändringar och lokalerna kommer att rivas. I väntan på detta ges en spännande möjlighet att dra fördel av det unika läge som lokalerna har och pröva nya typer av verksamhetsområden. Erfarenheter som kan ge värdefull information till framtida projekt, säger Annica Tisell, ansvarig för uthyrningen i Gullbergsvass på Älvstranden Utveckling.

I samarbete mellan VGR och Älvstranden kommer nu ca 1 200 kvm moderna och effektiva konferenslokaler att skapas i ett före detta kontorshus med endast 5 minuters promenad från Centralstationen.  - Ett viktigt argument för VGR som vill uppmuntra och stimulera sina anställda att åka kollektivt som en del av sin miljöpolicy, poängterar Christina Cedérus Olauson på Jones Lang LaSalle som har uppdrag av Älvstranden Utveckling att utveckla, marknadsföra och hyra ut lokalerna på Gullbergsvass.