Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

JLL rekryterar Joacim Sjöberg till ny strategisk roll för JLL Capital Markets i Norden


​Joacim Sjöberg ansluter till JLL med det övergripande ansvaret att utveckla JLLs affär i Norden avseende stora portföljaffärer samt kapitalmarknadsrelaterade strukturaffärer. Joacim kommer även att fokusera på att stärka JLLs finansiella erbjudande för att bättre möta kundernas efterfrågan vad avser komplexa investeringsmöjligheter.

Joacim har mer än 25 års relevant erfarenhet från seniora roller inom Swedbank Corporate Finance, HSH Nordbank, Öhman Fondkommision, Alfred Berg ABN Amro Corporate Finance samt Hemfosa Fastigheter.

 - Vi är oerhört glada att Joacim ansluter till oss på JLL, och med Joacim på plats kommer vi att ytterligare förstärka och utveckla vårt marknadsledande erbjudande inom Capital Markets, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

 - I en omvärld där vi i allt högre utsträckning ser större och mer komplexa transaktioner blir förmågan att ge våra kunder rådgivning utifrån hela balansräkningen en avgörande framgångsfaktor. Joacims kompetens, kombinerat med vår existerande erfarenhet av transaktions- och finansieringsrådgivning, sätter JLL Capital Markets i en unik position som den mest kompletta finansiella fastighetsrådgivaren i Norden, säger Tom Lindahl, chef JLL Capital Markets Sverige.

 - I sin roll som chef för Capital Markets Norden kommer Joacim att tillföra betydande erfarenhet och kunskap till organisationen. Dessutom passar detta perfekt in med vår ambition att bygga en förstklassig fastighetsrelaterad rådgivningsverksamhet i Sverige och i övriga Norden. Joacim kommer tillsammans med Tom Lindahl (chef Capital Markets Sverige), Linus Ericsson (chef Debt & Financial Advisory) samt Christian Hohenthal (chef Capital Markets Finland), att leda JLL Capital Markets i Norden, tillägger Daniel Gorosch.

Under de senaste åren har JLL i EMEA-regionen genomgående varit den marknadsledande rådgivaren inom Capital Markets mätt på genomförd transaktionsvolym. Genom att kombinera lokal expertis i 27 länder tillsammans med 100 Pan EMEA Capital Markets-specialister, är JLL dagligen rådgivare i transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor, i olika sektorer och inom olika transaktionstyper (förvärv, försäljningar, M&A samt finansiering). 

Genom att nu tillsätta en nordisk organisation för affärsområdet Capital Markets, tar JLL nu sina första steg i sin ambition att skapa en sammanhållen fullservice plattform för kvalificerad fastighetsrådgivning i hela Norden. Totalt arbetar 75 personer inom JLL Capital Markets i Norden, inkluderande de anslutna partnerbolagen Akershus Eiendom i Norge samt Sadolin Albaek i Danmark. JLL Capital Markets och JLL Corporate Finance har totalt mer än 800 anställda i hela EMEA-regionen.