Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Fredrik Kolterjahn, Head of Research på JLL, blir ny ordförande i Nordic Council of Shopping Centers (NCSC)


​Vid Nordic Council of Shopping Centers årsmöte i Stockholm den 10 maj valdes Fredrik Kolterjahn till ordförande för organisationen under de kommande två åren.

NCSC är en bransch- och intresseorganisation för köpcentrumbranschen i Norden. Målet med verksamheten är att utveckla köpcentrumbranschen och stärka dess status som en professionell och stark partner i samhället. Organisationens medlemmar består av såväl fastighetsägare som detaljister, uthyrare, konsulter och stadsplanerare. Utöver att arrangera studieresor, konferenser och utbildningar har organisationen också som målsättning att föra branschens talan i samhällsdebatten.
 
- Det är med stor ödmjukhet jag tillträder posten som ordförande för NCSC. Jag har varit medlem i NCSC sedan 2007 och också suttit i styrelsen sedan 2016. NCSC fyller en viktig funktion som brygga mellan hyresgäster, fastighetsägare och andra aktörer i köpcentrumbranschen, men också som språkrör för branschen. Min ambition som ordförande är att lyfta dessa frågor ytterligare och synliggöra organisationen även utanför köpcentrumbranschen. NCSC behöver ta en tydligare ställning i frågor som är viktiga för branschen, säger Fredrik Kolterjahn.

- Det är oerhört glädjande att konstatera att spjutsspets-kompetens inom JLL är efterfrågad till denna viktiga roll. Genom Fredriks ordförandeskap inom NCSC hoppas vi kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av detaljhandelsbranschen, ett område som dessutom är prioriterat tillväxtområde för oss inom JLL där vi har tillsatt ledande expertis inom samtliga våra affärsområden, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige

Fredrik Kolterjahn efterträder Wilner Andersson, VD Agora, som har innehaft posten de senaste sex åren.