Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Hösten står inför dörren och den svenska fastighetsmarknaden går för högtryck


Den klassiska JLL-rapporten Nordic City Report har bytt både skepnad och namn och heter numera JLL Nordic Outlook. I den första upplagan av JLL Nordic Outlook analyseras som vanligt kontorshyresmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, men denna gång har även Uppsala adderats. Utöver detta innehåller rapporten även information om handels-, bostads-, och logistikfastigheter samt ett större avsnitt kring ränte-, kredit- och kapitalmarknaden.

Temat för höstens JLL Nordic Outlook är bostadsfastigheter där huvudfokus ligger på den klassiska hyresrätten. Utöver detta har JLL också i samarbete med Evidens producerat ett nytt index för att mäta och följa utvecklingen av nyproduktion på lokala bostadsmarknader, JLL-Evidens Residential Market Index (RMI). Detta index kommer löpande att publiceras i JLL Nordic Outlook.

Av de nordiska huvudstäderna har Stockholm haft den starkaste hyresutvecklingen på årsbasis om 17 procent, där prime-hyran för närvarande bedöms till 6 800 kronor per kvadratmeter. Utbudet av kontorslokaler är fortsatt lågt i samtliga av Sveriges storstäder där Stockholm bedöms till 7,6 procent.

Transaktionsvolymen under första halvåret uppgick till 78 Mdkr och fastighetsåret 2017 har hittills varit mycket starkt. I skrivande stund finns ingenting som tyder på en avmattning i närtid då utvecklingen på marknaden går bättre än vad många prognoser förutsett och att detta ser ut att fortsätta året ut.

Det är tydligt att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur då i stort sett alla indikatorer, såväl makroekonomiska som fastighetsekonomiska pekar uppåt. JLL Nordic Outlook är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden som belyser ämnet ytterligare.

Fastighetsmarknaden är fortsatt urstark och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt under resterande del av året. Vår bild är att tillväxten fortsätter, men möjligen i en något lägre takt än vad vi sett de senaste åren, säger Torg Borg, analyschef JLL Sverige.