Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Hösten står inför dörren och fastighetsmarknaden i Göteborg fortsätter att vara stark


Den klassiska JLL-rapporten Nordic City Report har bytt både skepnad och namn och heter numera JLL Nordic Outlook. I den första upplagan av JLL Nordic Outlook analyseras som vanligt kontorshyresmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, men denna gång har även Uppsala adderats. Utöver detta innehåller rapporten även information om handels-, bostads-, och logistikfastigheter samt ett större avsnitt kring ränte-, kredit- och kapitalmarknaden.

Temat för höstens JLL Nordic Outlook är bostadsfastigheter där huvudfokus ligger på den klassiska hyresrätten. Utöver detta har JLL också i samarbete med Evidens producerat ett nytt index för att mäta och följa utvecklingen av nyproduktion på lokala bostadsmarknader, JLL-Evidens Residential Market Index (RMI). Detta index kommer löpande att publiceras i JLL Nordic Outlook.

Av de nordiska huvudstäderna har Göteborg haft den näst starkaste hyresutvecklingen efter Stockholm. Utvecklingen i Göteborg har på årsbasis noterats till 14 procent, där prime-hyran för närvarande bedöms till 3 200 kronor per kvadratmeter. Utbudet av kontorslokaler är fortsatt lågt i samtliga av Sveriges storstäder där Göteborgs vakansgrad bedöms till 5,8 procent.

Transaktionsvolymen under första halvåret uppgick till 78 Mdkr och fastighetsåret 2017 har hittills varit mycket starkt. I skrivande stund finns ingenting som tyder på en avmattning i närtid då utvecklingen på marknaden går bättre än vad många prognoser förutsett och att detta ser ut att fortsätta året ut.

Det är tydligt att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur då i stort sett alla indikatorer, såväl makroekonomiska som fastighetsekonomiska pekar uppåt. JLL Nordic Outlook är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden som belyser ämnet ytterligare.

 - Fastighetsmarknaden är fortsatt urstark och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt under resterande del av året. Vår bild är att tillväxten fortsätter, men möjligen i en något lägre takt än vad vi sett de senaste åren, säger Torg Borg, analyschef JLL Sverige.