Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

London

Flertalet fastighetsmarknader i Europa börjar se en hyrestillväxt

Enligt Jones Lang LaSalles rapport European Office Clock för det tredje kvartalet.


Hyresnivåerna för kontorslokaler fortsatte att öka under det tredje kvartalet om än i långsammare takt. Jones Lang LaSalles kontorshyresindex ökade med måttliga 0,7 % under kvartalet, drivet främst av fastighetsmarknaderna London, Moskva och Stockholm.

Majoriteten av Europas ekonomier fortsätter att återhämta sig - dock med betydande skillnader. Detta återspeglas i hyresklockan för det tredje kvartalet 2010. Detta kvartal har 14 av de 34 europeiska marknaderna på klockan placerat sig på eller efter klockan sex medan majoriteten fortfarande ligger en stund efter. Hyresnivåerna ökade måttligt i hela Europa, det tredje kvartalets kontorshyresindex, baserat på ett viktat resultat av marknader, ökade med 0,7 % under kvartalet. Hyrestillväxt har setts sedan början av året. Ökningen under det tredje kvartalet drevs främst av fastighetsmarknaderna i Moskva (+6,3 %), Stockholm (+5,4 %) och London (+2,9 %).

Hyrorna har varit oförändrade på övriga av marknader med undantag från spanska städer där hyrorna i Madrid och Barcelona minskade med -2,7 % respektive -2,5 %. Stora rabatter i hyreskontrakten förblev ett inslag på många marknader och nettohyrorna (net effective rents) var i genomsnitt 17 % under tecknade hyresnivåer, de största rabatterna noteras i Storbritannien, Irland och på några holländska marknader. Det har också varit en tydlig skillnad mellan primära och sekundära lokaler där hyresnivån för sekundära lokaler fortfarande pressas nedåt.

Då den ekonomiska tillväxten tilltar, medför detta att hyresgästerna blir mer offensiva på hyresmarknaden, även om mycket av aktiviteten fortfarande består av sammanslagningar och förflyttningar. Med en total nyuthyrningsvolym på 2,5 miljoner kvadratmeter under Q3 2010, minskade nyuthyrningarna med 8 % under kvartalet. Detta är inte ovanligt med tanke på den lugnare sommarsäsongen. Jämfört med samma period förra året ökade nyuthyrningsvolymen med 36 % och låg endast 5 % under femårsgenomsnittet. Vid jämförelse av de första nio månaderna 2010 med samma period under 2009 så är nyuthyrningsvolymen redan 39 % högre.
 
Den europeiska kommissionens ekonomiska indikator illustrerade ytterligare förbättring under september för att nå sin högsta nivå sedan mars 2008. Det offentliga underskottet i Europa kommer sannolikt att medföra kostnadsnedskärningar och åtstramningsåtgärder som skulle kunna minska hyresgästernas vilja till nya affärer. Trots detta förväntas nyuthyrningsvolymen att vara i linje med det långsiktiga genomsnittet. Noteras bör att resultatet under 2010 kommer att bli mycket bättre än vad prognoserna i början av året visade.