Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick Kvartal 1, 2009. Kraftig nedgång i transaktionsvolymen i Sverige under första kvartalet – med några ljuspunkter


Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2009 uppgick till 6,7 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en minskning med 76 procent jämfört med samma period 2008.

De tre storstadsområdena påverkades även detta kvartal förhållandevis olika av den minskade aktiviteten på marknaden. Värst drabbades Göteborg, där transaktionsvolymen minskade med 86 procent, följt av Stockholm med en nedgång på 67 procent. Bäst klarade sig Malmöregionen där minskningen stannade på minus 59 procent. Transaktionsvolymen i övriga landet, exklusive de tre storstadsområdena, minskade med 85 procent jämfört med motsvarande period 2008.

Periodens största affär var AMF Pensions förvärv av Hammaren 15 på Regeringsgatan i Stockholm från tyska RREEF (en del av Deutsche Bank). Ingen köpeskilling är offentliggjord, men vår bedömning är att köpeskillingen torde ligga i närheten av 900 miljoner kronor. Flera andra högkvalitativa objekt i Stockholms innerstad har bytt ägare under de senaste tre månaderna, bl.a. Styrpinnen 21 på Hamngatan som Olov Lindgren förvärvade av Försäkringsbranschens Pensionskassa, Elefanten Mindre 1 i regeringskvarteren som AFA förvärvade av Fabege, samt Repslagaren 37 på Humlegårdsgatan som Allers Förlag förvärvade från det israeliska Delek Real Estate.
I Borås bytte två större handelsfastigheter ägare – dels Ålleberg 1 som Alecta köpte av Erik Selin Fastigheter, dels den centralt belägna Pallas 1 som AxFast sålde till Cemera.
Under perioden genomfördes även ett antal större transaktioner av lager- och logistikfastigheter – dels en portfölj som Nordum Fastighetsfond sålde till Corem för 213 miljoner kronor, Automobilen 1 i Nyköping som Alecta köpte av Möller & Partners, samt Panncentralen 1 i Årsta Partihallsområde söder om Stockholm som AxFast nyligen sålde till Sagax för 130 miljoner kronor.

Generellt präglades det första kvartalet av en mycket låg aktivitet på transaktionsmarknaden, i synnerhet under januari månad. Det något mer positiva klimat som präglat kapitalmarknaderna under februari och mars gjorde dock ett starkt avtryck även på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Transaktionsvolymen ökade i februari med hela 212 procent, och i mars månad med 50 procent jämfört med respektive månad före. Detta faktum i kombination med att den allmänna aktivitetsnivån markant har höjts under senare tid, ger goda förhoppningar om en viss återhämtning på transaktionsmarknaden – dock återstår mycket innan marknaden åter kan anses vara normaliserad.