Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

London

Volymen för direktinvesteringar i kommersiella fastigheter i EMEA ökade med 40 procent under 2010

Enligt senaste research från Jones Lang LaSalle


Värdet på direktinvesteringarna i kommersiella fastigheter i EMEA kommer sannolikt att uppgå till 100 miljarder euro under 2010 enligt de senaste siffrorna från Jones Lang LaSalle, vilket motsvarar en volymökning på mer än 40 procent jämfört med helåret 2009.

Redan under de första tre kvartalen 2010 noterades en marknadsaktivitet som överträffade förra årets nivåer och sannolikt får vi ett starkt fjärde kvartal. Det fjärde kvartalet är vanligen årets starkaste och Jones Lang LaSalle bedömer att transaktionsvolymerna på den europeiska fastighetsmarknaden kommer att uppgå till 31 miljarder euro, vilket är en 35-procentig ökning jämfört med tredje kvartalet.

Ökade transaktionsvolymer är en trend som kännetecknar hela Europa, men mest uttalad är den i Tyskland och Norden. Prognoserna pekar på att volymerna kommer att bli nästan dubbelt så stora i Tyskland och mer än dubbelt så stora i Norden jämfört med 2009 och hamna på totalt cirka 33,5 miljarder euro för de två marknaderna. I Central- och Östeuropa ökade transaktionerna med 42 procent på årsbasis, vilket innebär att regionens andel av de europeiska transaktionsvolymerna var oförändrad under 2010 (6 procent, precis som 2009).

Andelen cross-border investeringar har legat kvar på 50 procent under hela 2010. Enligt Jones Lang LaSalle lär denna andel öka eftersom kapitalstarka köpare som finansierar sig med egna instrument, framför allt från Asien och Mellanöstern, fortsätter att sikta på högattraktiva tillgångar på europeiska marknader.

Vi väntar oss att volymerna för direktinvesteringar i kommersiella fastigheter kommer att öka ytterligare under 2011, men i lägre takt än under 2010, med 25–35 procent till omkring 130 miljarder euro. Detta beror på att förändringar på de globala lånemarknaderna har lett till en väsentligen förändrad dynamik inom direkta fastighetsinvesteringar, eftersom bankerna fortsätter att strukturera om sina lånestockar vilket innebär att utbudet av lånefinansiering för nyförvärv begränsas.

Chris Staveley, Director EMEA Capital Markets på Jones Lang LaSalle, säger: ”Det råder en positiv stämning bland Europas investerare – en mängd olika aktörer siktar in sig på högkvalitativa kommersiella fastigheter i hela Europa och en betydande kapitalanskaffning pågår, men det blygsamma utbudet av högkvalitativa objekt innebär att transaktionsvolymerna har begränsats. De flesta fonderna kommer att dras till de stora, likvida och transparenta marknaderna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, med fokus på London och Paris, men så småningom kommer investerarna att vidga sina vyer geografiskt och handeln kommer att öka i Norden, Central- och Östeuropa och Moskva.”

Richard Bloxam, Director EMEA Capital Markets Jones Lang LaSalle tillägger: ”Retailfastigheter kommer att stå för 30 procent av transaktionerna under 2010 och de utgör en allt större andel av investeringsportföljerna. Vi tror att detaljhandelssektorn får fortsatt hög prioritet för internationella investerare nästa år.”

Belåningen och regelverken har inneburit att återhämtningen på den kommersiella fastighetsmarknaden har fördröjts – detta gäller särskilt för gränsöverskridande flöden, som har försvagats under 2010 trots att de statliga investeringsfonderna i allt större utsträckning har inriktat sig på europeiska fastigheter. Under 2011 kommer bankerna att få en central roll på investeringsmarknaden eftersom de har en avgörande inverkan på bägge sidor av ekvationen. De kommer att behöva minska sin exponering mot fastighetsmarknaden och pressa låntagarna att sälja av, men även tillhandahålla finansiering för transaktioner.

Chris Staveley kommenterar: ”Vi förväntar oss ett ökat utbud av kommersiella fastigheter till salu, i synnerhet från förstatligade banker som vill minska sin exponering mot fastighetsmarknaden. Det kommer sannolikt att bli ett snabbt ökande marknadsutbud, alltfler riktigt stora avyttringar och kortare nådatider för nödlidande lån. Denna trend ger en fingervisning om att bankerna och låneinstituten anser att marknaden har återhämtat sig tillräckligt och att en skälig prissättning är möjlig.”

Richard Bloxam tillägger när det gäller kapitalkällor: ”globalt utgörs en betydande del av kapitalkällorna av aktiekapital. Mot bakgrund av detta samt en positiv stämning bland aktörerna och förbättrade marknadsvillkor förväntas kapitalallokeringen mot fastigheter fortsätta att öka nästa år. Kapital kommer att rulla in från en mängd olika källor och stabilisera marknaderna – såväl försäkringsbolag, pensionsfonder och publika fastighetsbolag som externa förvaltade fonder, privata fastighetsbolag, statliga investeringsfonder och förmögna privatpersoner (som vi tror kommer att öka sin aktivitet) kommer att fortsätta att investera. Investerarna kommer att ha fortsatt stort fokus på såväl land- som produkturval med tanke på att finansiell stabilitet och uthålliga intäkter är avgörande faktorer i alla investeringsstrategier.”