Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Transaktionsvolymen i Sverige mer än fördubblad under 2010

Den totala transaktionsvolymen under 2010 uppgick till 110  miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 131 procent jämfört med föregående år då transaktionsvolymen uppgick till 48 miljarder kronor.


Under det fjärde kvartalet 2010 genomfördes transaktioner till ett värde om 42,7 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 97 procent jämfört med samma period 2009. Transaktionsvolymen för s.k. cross border-transaktioner ökade med hela 259 procent, till att utgöra 41 procent av den totala transaktionsvolymen. I de allra flesta fall är de utländska aktörerna på säljsidan och svenska, ofta kapitalstarka aktörer, på köpsidan. Den främsta anledningen till detta är att den svenska fastighetsmarknaden, i likhet med den svenska ekonomin i stort, presterat betydligt bättre än sina europeiska motsvarigheter. Detta har medfört ett unikt tillfälle för många utländska aktörer att nu avyttra fastigheter de förvärvade för 5–10 år sedan.

Man kan konstatera att återhämtningen på fastighetsmarknaden gått förvånansvärt snabbt. Redan i Q4 2009, d.v.s. för ett år sedan, kunde vi konstatera att transaktionsvolymen fördubblats jämfört med föregående kvartal samma år. Sedan dess har ökningen på årsbasis minst fördubblats varje kvartal.

Andelen transaktioner under 100 miljoner kronor, utgjorde 2009 hela 17 procent av den totala transaktionsvolymen. Motsvarande siffra för 2010 är endast 6 procent – lika mycket som under 2008. Vad gäller transaktioner med en volym under 500 miljoner kronor, så har andelen minskat från 76 procent av den totala volymen under 2009, till 39 procent av den totala volymen under 2010. Större transaktioner, d.v.s. transaktioner med en volym på mer än 500 miljoner kronor utgjorde 61 procent av den totala transaktionsvolymen under 2010, att jämföra med 24 procent under 2009.

Trots att de volymmässigt största affärerna fortfarande sker i Stockholmsområdet, så fortsätter de tre storstädernas andel av den totala transaktionsvolymen att minska – 44 procent 2010 jämfört med 65 procent året före. Alltfler, och allt större affärer görs ute i övriga Sverige. Detta beror främst på att ett antal större portfölj- och obeståndsaffärer gjorts under året och att dessa fastigheter var belägna i ett stort antal orter.

En annan trend vi ser är att andelen transaktioner omfattande kontorshyreshus fortsatt minskar till förmån för bostadshyreshusen, vars andel ökat från 32 procent under 2009 till 37 procent under 2010. På motsvarande sätt har andelen kontorstransaktioner minskat från 25 procent 2009 till 21 procent under 2010. Ett tydligt exempel på detta är årets största affär - norska Actas försäljning av ett stort bostadsbestånd spritt över ett flertal orter i landet för 7 miljarder kronor till Första AP-fonden. De övriga fastighetsslagen behåller i stort sina respektive ”marknadsandelar”.

De i övrigt största affärerna under året utgörs av en väldiversifierad lista med de flesta fastighetsslag representerade. Vasakronan sålde sitt bostadsbolag Dombron till Fjärde AP-fonden för 5,4 miljarder kronor, och bytte sedan bort ett antal studentbostäder mot äldre- och vårdboenden med allmännyttiga Uppsalahem. Den största kontorstransaktionen, som samtidigt var den största enskilda fastighetsaffär som någonsin genomförts i Sverige, inträffade då tyska Commerz Real sålde fastigheten Blåmannen 20, även känd som Klara Zenit, i centrala Stockholm till Vasakronan för 4,4 miljarder kronor. Ytterligare två stora affärer omfattande kontor i centrala Stockholm skedde då tyska Deka sålde fastigheten Grävlingen 12, även känd som CityCronan, till AMF Fastigheter till en bedömd köpeskilling om 2,8 miljarder kronor, samt irländska Bank of Irelands försäljning av Stuten 12 till Vasakronan för 1,1 miljarder kronor. Årets största affär omfattande handelsfastigheter var Diligentias köp av tre köpcentra i Uppsala, Linköping och Skövde från brittiska Boultbee för drygt 1,4 miljarder kronor. Ett antal större portföljaffärer gjordes under året, bl.a. då Kungsleden förvärvade merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia Properties Ltd för 3,3 miljarder kronor. Sagax och Hemfosa förvärvade tillsammans hela DK Properties AB, med en portfölj omfattande 3,1 miljarder kronor i främst Stockholm. Hemfosa förvärvade genom ett flertal separata affärer också stora delar av strukturerna Landic VI och Landic VII omfattande ett femtiotal fastigheter till ett sammanlagt värde uppgående till drygt 4 miljarder kronor.