Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Jones Lang LaSalle får uthyrningsuppdrag av Husvärden AB

Husvärden AB anlitar Jones Lang LaSalle som rådgivare vid uthyrning av kontorshuset vid Nya Krokslätt.


Husvärden äger och förvaltar Krokslätts Fabriker i Mölndal. Området är ett dynamiskt företagsområde med ett 100-tal företag i en anrik miljö med värdefulla äldre fabriksbyggnader i kombination med helt ny byggnation. Projektet Nya Krokslätt syftar till att förtäta och utveckla ett idag etablerat verksamhetsområde, bestående av till största delen kontor och utbildning, till ett samhälle i miniatyr med bostäder, service och arbetsplatser som möjliggör ett hållbart stadsliv. Genom att samordna och optimera lösningar för energi, kommunikation, service och trivsel kommer området bli klimatsmart i dess rätta bemärkelse.

– Det är fantastiskt spännande att vi fått förtroendet att få medverka i utvecklingen av Nya Krokslätt. Diskussionerna med företag som tar hållbarhet och klimatsmarta lösningar på största allvar är både stimulerande och utmanande, säger Christina Cedérus Olauson, ansvarig för uthyrningsuppdraget på Jones Lang LaSalle.

Det nya kontorshuset om ca 12 000 kvm som beräknas stå färdigt i början av 2013 kommer ha en unik och identitetsskapande arkitektur. En modern klimatanpassad kontorsbyggnad i högsta standard, flexibla kontorslösningar och lokalstorlekar, ett mycket lättillgängligt läge och energismarta lösningar i alla delar är vad som erbjuds hyresgästerna i Nya Krokslätt.