Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Chicago, London, Singapore

Jones Lang LaSalles kvartalsrapport Global Office Outlook, lyfter fram ”hot spots” på den globala marknaden för kontorsfastigheter

Vakansgraden för kontorsfastigheter sjunker till 14,1 procent på den internationella marknaden i takt med att uthyrningen tar ny fart.


CHICAGO, LONDON, SINGAPORE den 24 mars 2011– Företagens framtidstro leder till en ökad aktivitet i toppskiktet på marknaden för kontorsfastigheter i hela världen. Detta leder till en snabb tillväxt inom uthyrning och en robust kapitalvärdestillväxt för högkvalitativa fastigheter, särskilt där utbudet av nya kvalitetsfastigheter är begränsat, enligt Jones Lang LaSalles nya kvartalsrapport om kontorsfastigheter, Global Office Outlook. I den nya rapportserien görs analyser och prognoser om hur de globala ekonomiska förhållandena påverkar fastighetsuthyrning, kapitalmarknader och situationen för hyresgäster i Asien och Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Nord- och Sydamerika. Rapporten lyfter fram ett flertal intressanta områden (s.k. hot spots) med goda utsikter till tillväxt, bland annat E7 (Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Indonesien, Mexiko och Turkiet), Hongkong, Singapore och Polen.

För första gången sedan den globala finanskrisen uppvägs nedåtriskerna på marknaden av företagens ökande optimism, även om den senaste tidens internationella händelseutveckling skulle kunna dämpa denna optimism något. Jones Lang LaSalles rapport Global Office Outlook visar att både marknadsefterfrågan och uthyrningen vänder uppåt igen till följd av en ökad ekonomisk tillväxt, en ökad framtidstro bland företagen, stärkta balansräkningar samt möjligheter till ökad konsumtion och ökad uthyrning med anknytning till fastighetsinvesteringar. Vakansgraden för kontorsfastigheter på den internationella marknaden nådde en toppnivå och vände sakta neråt i slutet av 2010 i samtliga tre områden. Den internationella vakansgraden för kontorsfastigheter ligger nu på 14,1 procent.

– Trots vissa uppenbara risker är de globala ekonomiska utsikterna fortsatt positiva, säger Ben Breslau, chef för Jones Lang LaSalle Americas Research. Efter ett robust 2010 väntas den ekonomiska tillväxten tillta ytterligare under andra halvåret 2011 och i början av 2012, men rent geografiskt är obalansen stor när det gäller hur omfattande återhämtningen och tillväxten blir. Efterfrågan på kontorshyresmarknaden och den potentiella hyrestillväxten kommer sannolikt att avspegla de ojämna ekonomiska utsikterna, där uthyrarna har en mer fördelaktig situation i primefastigheter i kustnära lägen och hyresgäster har en mer fördelaktig situation i många lite mer perifera lägen.

Innan jordbävningen och tsunamin drabbade Japan gick Asien och Stillahavsområdet starkt framåt och uppvisade bäst resultat när det gällde sjunkande vakansgrad, stigande uthyrningsgrad och attraktiva investeringsvillkor.

– Den regionala dynamiken kommer sannolikt att bestå tack vare den robusta tillväxten i Kina och Indien. Det kommer dock att ta ett tag innan det står klart vilken övergripande inverkan katastrofen har på Japans ekonomi och fastighetsmarknad och dess regionala och globala handelspartner, säger Jane Murray,chef för Asia Pacific Research.

Regionala utsikter

Nord- och Sydamerika:

– Det kommande året kommer att kännetecknas av en ojämn uppgång och försiktig optimism, säger Ben Breslau, chef för Jones Lang LaSalle Americas Research. En viss uppgång förväntas i Nordamerika med fortsatta förbättringar på valda primemarknader, till exempel Washington D.C., Midtown Manhattan och San Francisco. Vakansgraden i USA har sjunkit jämfört med samma period föregående år och kommer att bli mindre än 18 procent under 2011. Dessutom kommer kontorsmarknaden i Kanada att krympa till följd av den tilltagande hyrestillväxten under 2011. Den starka tillväxten i São Paulo, Brasilien, kommer emellertid att ge en god efterfrågan på kontorsmarknaden.

Asien och Stillahavsområdet:

Bortsett från katastrofen i Japan uppvisar hela området fortsatt imponerande fundamenta på fastighetsmarknaden. En bidragande faktor är förbättrade villkor för företagen och en adekvat rekrytering.

– Nettoabsorptionen i området väntas öka ytterligare under 2011 och vakansgraden väntas sjunka på flertalet större marknader. På en del marknader med en betydande pipeline, till exempel Singapore och vissa städer i Indien, väntas vakansgraden dock stiga under 2011, säger Jane Murray.

EMEA:

Tilltron till ekonomin ligger nu på en nivå som inte har setts i Europa sedan 2007. En stark återhämtning noteras i såväl uthyrnings- som transaktionsvolymer.

– Hyresgästerna är fortsatt försiktiga och de avtal som ingås är till stor del ett resultat av kontraktsförändringar och konsolidering. Just nu befinner vi oss i en period med hyrestillväxt – driven av ett begränsat antal marknader – men på vissa marknader kan det dröja till 2014 eller ännu senare innan vi ser samma toppnivåer igen, säger Grant Fitzner, chef för Jones Lang LaSalle EMEA Research.
 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland och vissa av de nordiska länderna, särskilt Sverige, leder utvecklingen med stärkta marknadsfundamenta och starka investerarintressen. Vi håller också noga uppsikt över utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Utöver en uppenbar påverkan på tilltron till ekonomin på ett lokalt plan kommer en eventuell påverkan på oljepriserna att ge återverkningar på externa kapitalmarknadsvolymer.

Utsikter för kapitalmarknaderna 2011

Under 2010 uppgick de globala investeringsvolymerna för kontorsfastigheter till 155 miljarder dollar. Under 2011 förväntas denna siffra öka till omkring 190 miljarder dollar på grund av att fastighetsägarna utökar sitt marknadsutbud till följd av en ökad kapitalvärdestillväxt.

Kapitalvärdestillväxten har ökat stadigt för primefastigheter i det översta marknadsskiktet för kontorsfastigheter, med Hongkong, London, Paris och Moskva i täten. Värdetillväxten väntas fortsätta på flertalet marknader under 2011 till följd av hyreshöjningar.

Utsikter för kontorshyresgäster under 2011

Kontorshyresgästerna kommer under 2011 att aktivt fokusera på ytterligare marknadsrörelser som är anpassade efter en förväntad ökad uthyrning, behovet av att rekrytera nya medarbetare i det ”talangkrig” som tagit fart på nytt och vikten av att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
 
 

Ladda ner den fullständiga rapporten Global Office Outlook och lyssna till Ben Breslau HÄR.
 
 
 
 
Om Jones Lang LaSalle
Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL) är ett ledande fastighetsrådgivningsföretag som tillhandahåller integrerade fastighetstjänster för ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden på såväl lokal, regional som global nivå. Under 2010 uppgick intäkterna till mer än 2,9 miljarder US-dollar. Jones Lang LaSalle har verksamhet i 60 länder och erbjuder sina tjänster på fler än 1 000 platser runt om i världen, inklusive 185 kontor. Företaget är branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice och förvaltar en global portfölj på cirka 167 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på cirka 41 miljarder US-dollar. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.