Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Göteborg har en fortsatt stark likvid transaktionsmarknad

I samband med den senaste fastighetsaffären i Göteborg där Jones Lang LaSalle var rådgivare till säljaren RREEF Investment vid försäljningen av Gullbergsvass 4:2 i centrala Göteborg ger Jones Lang LaSalle följande marknadskommentar;


Göteborg har en stark transaktionsmarknad och den växer. Under de senaste 12 månaderna har affärer för närmare 3 miljarder kronor genomförts vilket är en fördubbling jämfört med tidigare 12 månadersperiod. Typen av köpare och säljare har varierat men gemensamt för alla affärer är en stabil prisbild som för bra fastigheter har en avkastningsnivå på mellan 4,5-5,5 % beroende på transaktionsvolym.

En reflektion är även att tiden det tar att genomföra en fastighetsförsäljning eller ett köp har blivit avsevärt kortare. Under senare tid har vi sett att den ligger på runt två-tre månader från det att marknadsföringen påbörjats till dess att tillträdet skett av den nya köparen. Det beror i huvudsak på motiverade parter, en väl fungerande förvaltning i relation till transaktionsprocessen och hur samspelta samtliga inblandade rådgivare är.

Under den senaste 12-månadersperioden har Jones Lang LaSalle kraftigt flyttat fram sin marknadsposition på de två största delmarknaderna i Sverige och agerat rådgivare vid fastighetstransaktioner motsvarande drygt 60 % av den totalt genomförda transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i Stockholm CBD. Motsvarande siffra för Göteborg CBD uppgår till knappt 40 %.
________________________________________________________________________________
För mer information, kontakta:
Daniel Gorosch, Chef Capital Markets & Leasing, tel 08-453 51 03