Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm/Göteborg

Jones Lang LaSalle vald till global leverantör av fastighetsrådgivning för Volvo Cars Corporation

De två företagen har tecknat globalt ramavtal.


Jones Lang LaSalle har tecknat globalt ramavtal med Volvo Cars Corporation (VCC). Avtalet omfattar strategisk rådgivning avseende lokalsökning, förhandlingar och omförhandlingar, förvärv och avyttringar samt värderingsfrågor.

Marie Cronström, chef för Corporate Solutions, Jones Lang LaSalle i Sverige, kommenterar: 

“Vårt svenska team har haft ett nära samarbete med Volvo Cars de senaste 18 månaderna. Vi är stolta över att kunna bygga vidare på vår befintliga relation, och ser fram emot att stärka vårt samarbete i syfte att förädla VCC’s portfölj av innehav, som består av både hyrda och ägda fastigheter över hela världen.”

Vincent Lottefier, Chief Executive, EMEA Corporate Solutions, Jones Lang LaSalle, tillägger:

"Jag är mycket glad att Volvo Cars utsett oss som leverantör av fastighetstjänster globalt. Stora företag har en konstant utmaning i att överblicka och hantera sina fastighetsportföljer så det ur alla aspekter stämmer med den övergripande affärsstrategin. Det blir allt vanligare med denna typ av avtal, där kunden utser en extern partner för en mängd tjänster. Att arbeta med ett och samma varumärke ger kunden snabb tillgång till ett brett utbud av specialister under samma tak. Det kan i sin tur generera ekonomiska skalfördelar och starka relationer, vilket är nödvändigt när världens ekonomier och marknader utvecklas i snabb takt.”

För närvarande arbetar Jones Lang LaSalle och VCC tillsammans i fastighetsprojekt i Belgien, Sverige och Storbritannien. Fler projekt är också inplanerade i Nordamerika och Japan, samt i resten av världen under loppet av 2012.