Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Göteborg

Nordic City Report - Fortsatt stark kontorshyresmarknad i Göteborg

Vakanserna minskar bland kontorslokaler i Göteborgs innerstad. Än märks inga spår av finanskrisen. Det visar den senaste rapporten om de nordiska kontorshyresmarknaderna från Jones Lang LaSalle – Nordic City Report.


Vakansgraden för kontorslokaler i Göteborg sjönk med närmare en procentenhet under 2011, och är med 7,3 procent nere på samma nivå som före finanskrisen 2008. Anledningen tros vara en allt högre absorption i de yttre delarna av Göteborgs innerstad och Mölndal, samt ett begränsat utbud av nya kontorsytor under 2011. I cityområdena har inte vakansgraden varit så låg sedan 2002 (4,5 procent kvartal 4 2011).

Men även om Göteborgsekonomin står stabil, med en minskning av arbetslösheten med 0,5 procent det senaste året, finns det anledning att förvänta sig en avmattning under 2012 till följd av finansiella oroligheter ute i Europa. En minskad export och tillväxt kan bli följden, vilket kan ge ett avbräck i stadens annars så starka utveckling på kontorsmarknaden. I och med det begränsade utbudet av ny kontorsyta byggs allt fler kontorslokaler på spekulation.

Även hyresnivåerna visar en uppåtgående trend i Göteborg, åtminstone i de centrala delarna och Mölndal. Hyresnivån för moderna lokaler i city ökade till 2 400 kr/kvm. Detta är en toppnotering och Jones Lang LaSalle har inte noterat en så hög hyresnivå i Göteborg tidigare. I övriga innerstaden bedöms hyran till 2 000 kr/kvm. Fortsatt stark efterfrågan i kombination med ett begränsat utbud förväntas bidra till en fortsatt positiv hyresutveckling i Göteborg 2012.

Nordic City Report ges ut två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.