Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Lägsta vakansgraden i Göteborg på 10 år


Kampen om de mest attraktiva lägena i centrala Göteborg hårdnar. Nyteckningen av kontrakt har inte varit så hög sedan 2005, samtidigt som byggföretagen kämpar på för att hålla jämna steg med en ökad efterfrågan. Det visar senaste upplagan av Nordic City Report där Jones Lang LaSalle belyser läget på den nordiska fastighetsmarknaden.

Svensk ekonomi visar tydliga tecken på sakta men säker återhämtning under första halvåret 2013. Konsumenternas förtroende har långsamt börjat återvända, och både inhemsk och utländsk efterfrågan ökar. Västra Götalands-regionen visar särskilt stor motståndskraft gentemot turbulensen i omvärlden, med en lokal arbetslöshet på låga 7,9 procent.
Vakansgraden för kontorsfastigheter i Göteborg som helhet har sjunkit med 0,2 procentenheter till 6,3 procent under H1 2013, vilket är den lägsta nivån sedan 2002. Detta trots att 20 800 kvadratmeter ny kontorsyta har tillförts marknaden under perioden. Samtidigt pågår byggnation av totalt 61 700 nya kvadratmeter, varav endast 2 000 kvadratmeter är i stadens mest centrala delar. Även om efterfrågan är hög och vakansgraden ovanligt låg, gör brist på tomtmark att nybyggnationen hålls tillbaka.


Kontorshyrorna, prime rent, steg under H1 2013, till 2 500 kronor per kvadratmeter och år. Detta är en ökning med 100 kr från samma period förra året. Det har dock noterats en rad nya kontrakt på betydligt högre nivåer, men detta gäller för små och exklusiva lokaler i de mest centrala delarna.
Det gjordes fastighetsaffärer för 2,8 miljarder kronor under halvåret, varav endast 11 procent var s k cross borderaffärer dvs där antingen köparen eller säljaren utgjordes av en utländsk aktör. Utländska aktörer upplever svårigheter att konkurrera med starka lokala investerare. Av den totala transaktionsvolymen utgjorde 38 procent kontorsfastigheter.
Utsikterna är fortsatt goda för Göteborgsregionen. Efterfrågan på kontorsyta väntas fortsätta vara stark, och det är Jones Lang LaSalles bedömning att hyrorna kommer att fortsätta uppåt något under återstoden av året.
________________________________________________________________________________
För mer information, kontakta:
Åsa Linder, chef Research & Valuation, tel +46 8 453 50 15