Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Ny lagstiftning sänker fastighetsvärden


Fastighetsägare står inför sin största utmaning på mycket länge. Mängder med byggnader är i snabb takt på väg att bli föråldrade, och därmed förlora stora delar av sitt värde. Detta till följd av ökande och förändrade krav vad gäller miljö, teknologi och förändrade arbetsplatsstrategier. Detta förutspår fastighetskonsulten Jones Lang LaSalle i ny undersökning.
Undersökningen pekar på tre avgörande faktorer som kommer att skynda på värdeminskningen av fastigheter: mer aggressiv miljölagstiftning, nya krav på mobil teknologi och hyresgästernas preferenser.


EU-direktiv deklarerar stora energibesparingar till år 2020. I Storbritannien anger The Energy Act 2011 att det kommer bli olagligt att hyra ut lokaler som inte uppfyller minimikraven för energiförbrukning, och i Frankrike siktar man på att minska energiförbrukningen i samtliga fastigheter med 25 procent till 2020. För att uppfylla dessa krav krävs enorma investeringar, vilket kommer att öka avskrivningar på äldre fastigheter dramatiskt.
Ny arbetsplatsteknologi kommer per definition att ställa helt nya krav på kontorslokaler den närmaste tiden. Molntjänster, flexibla arbetsplatser och det aktivitetsbaserade kontoret kräver en långt större flexibilitet av dagens byggnader än tidigare, med exempelvis betydligt färre fasta installationer. Även detta kommer kräva mycket kapital, på en redan ansträngd finansmarknad.
Företag ser alltmer sina lokaler som en väsentlig del i varumärkesbyggande och employer branding. Det ställs allt högre krav på att arbetsplatsen och dess byggnader ska spegla företagets värderingar och policies, inte minst ur ett CSR-perspektiv. Byggnader som inte kan uppfylla dessa krav blir därför snabbt föråldrade.

Den här utvecklingen för med sig både risker och möjligheter, för både hyresgäster och fastighetsägare. Utbudet av billiga fastigheter med stora förädlingsmöjligheter för den kreative kommer att öka, samtidigt som det blir lättare att motivera ett högre värde på nybyggnationer som bättre möter morgondagens förändrade krav.
 
________________________________________________________________________________

För mer information, kontakta:
Christina Cedérus Olauson, Associate Director, tel +46 31 708 53 64