Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Direktinvesteringar i kommersiella fastigheter – Europa Q1 2009

Lägre volymer men tecken på förbättrad tilltro till marknaden


Direktinvesteringar i kommersiella fastigheter i Europa uppgick till 12 miljarder euro under första kvartalet 2009. Det motsvarar en minskning av investeringsvolymen med 30% jämfört med föregående kvartal, och 70% jämfört med första kvartalet 2008, enligt Jones Lang LaSalle. De största fastighetsmarknaderna i Västeuropa stod för 95% av den totala investeringsvolymen, medan Central- och Östeuropa noterade en väldigt låg aktivitet.
 
- Under första kvartalet 2009 har vi märkt av ett förbättrat marknadsklimat och en ökad budgivning, och under de senaste tre månaderna har investerarna sökt kvalitet och långsiktigt stabila intäktsströmmar. Det finns dock en brist på högkvalitativa objekt samtidigt som den accepterade definitionen för denna typ av objekt begränsats ytterligare. Medan avkastningsnivåerna har ökat något på vissa delmarknader under det senaste kvartalet, är nivåerna på de flesta delmarknader fortsatt stabila. Exempel är City of London, Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, München och Paris. Detta stora intresse från investerarna är en positiv signal men tiden får utvisa om det kommer att genomföras några avgörande affärer under de närmaste månaderna, säger Tony Horrell, chef för European Capital Markets på Jones Lang LaSalle.
I Storbritannien uppgick investeringsvolymen i kommersiella fastigheter till 4,4 miljarder euro under första kvartalet 2009, vilket är en ökning (4%) jämfört med föregående kvartal och beror framförallt på transaktioner i centrala London. I Tyskland genomfördes affärer för 1,6 miljarder euro under första kvartalet 2009, en nedgång på närmare 50% jämfört med föregående kvartal. Avsaknaden av affärer avspeglar en ”vänta-och-se-attityd” från inhemska investerare som inte tvingats till panikförsäljningar samt bristen på skuldfinansiering som är nödvändig för större transaktioner. Investeringsaktiviteten i Central- och Östeuropa (Ryssland medräknat) var begränsad till en handfull transaktioner och investeringarna uppgick till 536 miljoner euro under det första kvartalet 2009.